Tarptautinio verslo

Tarptautinio verslo katedra kuruoja tarptautinio verslo (lietuvių ir anglų k.) ir tarptautinės prekybos studijų programas bei vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus logistikos ir prekybos srityse. Katedros veikla kryptingai orientuota į studijų programų studentų parengimą jų sėkmingai karjerai tarptautinio verslo erdvėje. Pagrindiniai mūsų uždaviniai – užtikrinti, kad studijų turinys būtų suderintas su tarptautinio verslo aktualijomis, palaikyti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su verslo įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje, taikyti modernius mokymo ir mokymosi metodus bei vykdyti taikomojo mokslo projektus.

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

 

KATEDROS VEDĖJA

Neringa Miniotienė
Dėstomi dalykai Projektų valdymas, įvadas į verslo studijas
Kontaktai n.miniotiene[eta]vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

Rima Bačiulytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Verslo praktinis mokymas
Kontaktai sl[eta]viko.lt
Rokas Bekeris
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Tarptautinė prekyba, tarptautinė rinkodara, tarptautinė įmonė, ekonomikos teorija, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.bekeris[eta]vvf.viko.lt
g-davulisDr. Gediminas Davulis
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Įmonių ekonomika, ekonomikos teorija
Kontaktai g.davulis[eta]vvf.viko.lt
j-dragunaiteJūratė Dragūnaitė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Ne maisto prekės
Kontaktai j.dragunaite[eta]gmail.com
Gintarė Gulevičiūtė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Rinkodara, rinkodaros pagrindai
Kontaktai g.guleviciute[eta]vvf.viko.lt
Dr. Margarita Išoraitė
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Rinkodaros tyrimai, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai m.isoraite[eta]vvf.viko.lt
Daiva Pakalnė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Pokyčių vadyba, verslumas, inovacijos
Kontaktai d.pakalne[eta]vvf.viko.lt
Muhammad Sohail
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Ekonomika, rinkodara, verslo analizė, informacinės komunikacinės sistemos, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai m.sohail[eta]vvf.viko.lt
k-vaiciuteKristina Vaičiūtė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Transporto vadyba, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai k.vaiciute[eta]vvf.viko.lt
Ona Žigutienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Verslininkystė, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai o.zigutiene[eta]vvf.viko.lt

KATEDROS ADMINISTRATORĖ

Laima Ruzgailaitė
Kontaktai l.ruzgailaite[eta]vvf.viko.lt