Mokslinė veikla

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS (informacija ruošiama)

IŠLEISTOS KNYGOS (informacija ruošiama)

PUBLIKACIJOS IR PRANEŠIMAI (informacija ruošiama)

Katedros nariai dalinasi ir tuo pačiu semiasi naujų teorinių ir praktinių dėstomų dalykų žinių, dalyvaudami šalies ir tarptautiniuose moksliniuose renginiuose, publikuodami straipsnius periodiniuose Lietuvos bei užsienio mokslo leidiniuose.

ORGANIZUOTOS KONFERENCIJOS IR PRAKTINIAI MOKYMAI (informacija ruošiama)

Turizmo katedros dėstytojai nuolat skleidžia turizmo ir svetingumo verslo organizavimo teorines ir praktines žinias. Kiekvienais metais Turizmo katedra organizuoja apvalaus stalo diskusijas aktualiomis turizmo ir svetingumo srities temomis, siekiant bendros diskusijos tarp teoretikų ir praktikų. Paskutinės diskusijos vyko šiomis temomis: ,,Bendradarbiavimas tarp turizmo sektoriaus iš aukštųjų mokyklų‘‘, „Inovatyvių sprendimų taikymas svetingumo sektoriuje“.