Studijų kokybė

Turizmo katedros kuruojamos studijų programos yra akredituotos Studijų kokybės vertinimo centro. Turizmo vadybos bei Viešbučių ir restoranų verslo studijų programų kokybės užtikrinimo mechanizmas sudaro sistemą periodinių ir vienkartinių stebėjimo, vertinimo bei koregavimo priemonių. Pagrindinė studijų kokybės vidinės priežiūros struktūra yra Turizmo katedra ir veikiantys studijų programų komitetai. Jie svarsto gaunamus dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių atsiliepimus bei pasiūlymus ir rengia bei teikia programos tobulinimo korektūras, atlieka dėstomų modulių programų vertinimą, inicijuoja dėstytojus tobulinti modulių metodinę medžiagą ir dėstymo procesą, organizuoja dalykines diskusijas Katedroje.

Dalis katedros narių – turizmo srityje dirbantys arba dirbę specialistai, kas užtikrina nenutrūkstamą ryšį su turizmo ir svetingumo sektoriumi bei atitikimą naujausioms srities tendencijoms.

Įsidarbinimo rodikliai: Turizmo vadybos studijų programos absolventų įsidarbinimas – 94%; Viešbučių ir restoranų ir verslo studijų programos absolventų įsidarbinimas – 96%.