Mokslinė veikla

Vadybos katedros nariai nuolat skleidžia teorines ir praktines dėstomų dalykų žinias aktyviai dalyvaudami šalies ir tarptautiniuose moksliniuose renginiuose, publikuodami straipsnius periodiniuose Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose, atlikdami vadybos, personalo vadybos, verslo psichologijos, specialybės kalbos ir kitų sričių taikomuosius tyrimus.

Pastarųjų metų Vadybos katedros narių publikacijos:

 1. SAMAŠONOK, Kristina. Pirmosios pakopos turizmo srities studijų programos studentų studijų pasirinkimo motyvai: asmeninių ypatumų ir darbo galimybių turizmo srityje sąsajos. ISSN 2343-0681. Šiauliai, 2016. Nr. 2(23), p. 52-63.
 2.  BRAZDAUSKAS, Marius; ŽIRNELĖ, Lina; Promoting Sustainable Entrepreneurship in Higher Education. ISSN: 2538-8576. Vilniaus kolegija, 2018, 1, 11, p. 14-22.
 3. SAMAŠONOK, Kristina. Studentų verslumo ugdymas(is) aukštojo mokslo studijose: galimybės ir sunkumai. ISSN: 2345-0681. Vilniaus kolegija, 2018, 1(26), p. 32-44.
 4. TRIMONYTĖ, Elvyra. Specialybės kalbos klaidos Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto viešbučių ir restoranų verslo studijų programos studentų baigiamuosiuose darbuose. ISSN 2029-2279. 2017. Nr.1(10), p.67-70.
 5. SAMAŠONOK, Kristina; IŠORAITĖ, Margarita; LEŠKIENĖ-HUSSEY, Birutė. ISSN: 2345-0282. Vilniaus kolegija, 2016, Vol. 3, Iss. 4, p. 329-349.
 6. KATUNIAN, Alina; ŽIRNELĖ Lina. Role of inter-Institutional collaboration in the development of the human resources in tourism sector, innovative approach. ISBN: 9786094360510. Vilniaus kolegija, 2017, p. 170-176.
 7. SAMAŠONOK, Kristina; TILVYTIENĖ, Rūta.Studentų kūrybiškumo ugdymas(is) taikant aktyviuosius mokymo(si) metodus. ISSN: 2029-2279. Vilniaus kolegija,  2016, Nr. 1(9), p. 52-65.
 8. KATUNIAN, Alina; ŽIRNELĖ Lina. Modeling the tourism specialist competencies. New skills agenda for Europe. Case study of Lithuanian tourism sector. ISSN: 2623-7407. Opatija, 2018, 3, 3, p. 180-187.

Pastarųjų metų Vadybos katedros narių taikomieji moksliniai tyrimai:

 1. SAMAŠONOK, Kristina; ČAIKAUSKAITĖ, Deimantė. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto pirmo kurslo studentų adaptacijos studijų procese.
 2. TRIMONYTĖ, Elvyra. Specialybės kalbos klaidos Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto įstaigų administravimo studijų programos studentų baigiamuosiuose darbuose.
 3. SAMAŠONOK, Kristina; MACIUKEVIČIENĖ, Liuda; KAMIENAS, Eimantas; PARAUKIENĖ, Laima; VALENTUKEVIČIŪTĖ, Rūta. Vilniaus kolegijos Verlo vadybos fakulteto vertybių tyrimas.
 4. SAMAŠONOK, Kristina; GEGUŽIENĖ, Vilma. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto pirmo kurso studentų adaptacija studijų procese.
 5. KAMIENAS, Eimantas; GEGUŽIENĖ, Vilma; MACIUKEVIČIENĖ, Liuda. Vilniaus regiono smulkaus ir vidutinio verslo įmonių verslo procesų tobulinimą lemiantys veiksniai.