Mokslinė veikla

Verslo inovacijų katedros nariai nuolat skleidžia teorines ir praktines dėstomų dalykų žinias aktyviai dalyvaudami šalies ir tarptautiniuose moksliniuose renginiuose, publikuodami straipsnius periodiniuose Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose, specializuotose leidiniuose, kuriuose dalijamasi gerąja darbo patirtimi, apibendrinami dalyvavimo projektuose rezultatai.

Pastarųjų metų publikacijos:

 1. MAČERAUSKIENĖ, Nida; TURČINSKAITĖ-BALČIŪNIENĖ, Aušra. Is creativity easier when it is structured? The Influence of Scientific Applied Research on the Quality of Modern Studies. 2018, Nr.11, p. 1-5, ISSN 2029-2279
 2. TILVYTIENĖ, Rūta. SAMAŠONOK Kristina. Studentų kūrybiškumo ugdymosi galimybės aukštojo mokslo studijose: teorinis ir praktinis aspektai. Mokslas ir edukaciniai procesai. 2017, Nr. 1 (24) p. 16-33, ISSN 2345-0681
 3. PEČIŪRIENĖ, Aleksandra, MAČERAUSKIENĖ, Nida. Young Consumers’ Attitude and Behaviour towards Innovative Food Products. The Influence of Scientific Applied Research on the Quality of Modern Studies. 2018, Nr.11, p. 63-71, ISSN 2029-2279
 4. VALICKAS, Andrius. Application of Lean process Improvement Methodology in Higher Education. Proceedings of the International Business Conference 2017: Creativity, Innovation and Entrepreneurship. 2017, p. 82-91, ISBN: 9786094360510
 5. OŽELIENĖ, Danguolė; PARAUKIENĖ, Laima, MAČERAUSKIENĖ Nida; RASIMAVIČIENĖ, Danutė. Algramo Case: Between Social Innovation and Shared Value. Journal of Creativity and Business Innovation. 2017, Vol. 3 p. 35-45, ISSN 2351-6186
 6. MAČERAUSKIENĖ, Nida; TURČINSKAITĖ-BALČIŪNIENĖ, Aušra. Do Differences Make a Difference? The Case Based on Creativity Platform. Proceedings of the International Business Conference 2017: Creativity, Innovation and Entrepreneurship. 2017, p. 16-24, ISBN: 9786094360510
 7. KOZLOVSKIJ, Viktor. Cohesion Progress of Smart Growth Indicators in European Union. Proceedings of the International Business Conference 2017: Creativity, Innovation and Entrepreneurship. 2017, p. 125-134, ISBN: 9786094360510
 8. RAKAUSKIENĖ, Ona Gražina, KOZLOVSKIJ, Viktor. EU Member State Disparity in Social Economic Cohesion Progress. Torun Business Review. 2016. Vol. 15(2), p. 5-19, ISSN: 1643-8175 (2451-0947)
 9. ČASAITĖ-ŠATKAUSKIENĖ Simona. “Stress Impact on Creativity: the role of task feedback for generation Z“. 2017: Creativity, Innovation and Entrepreneurship. 2017, p. 42-51, ISBN: 9786094360510
 10. PEČIŪRIENĖ, Aleksandra. Exploration of Creativity in Accounting Domain. Proceedings of the International Business Conference 2017: Creativity, Innovation and Entrepreneurship. 2017, p. 92-102, ISBN: 9786094360510
 11. PEČIŪRIENĖ, Aleksandra. Fostering of Business and Management Students Learning in Accounting Courses. Journal Advances in Higher Education. 2016, Nr. 4, p.69-78, ISSN: 2212-5574.
 12. SAMAŠONOK, Kristina, PETRULYTĖ, Ala, STAŠKIENĖ, Giedrė. The interface between the students’ personality traits and the components of perceived creativity. “International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions. Conference Proceedings”.2016, p. 46-66, ISBN: 9786094360428.
 13. ŠLIAUTERIS, Vygintas. Flexible Labour Arrangement as the Legal Framework for Innovations in Human Resource Management: Modernization of Lithuanian Labour Law in the European Context. Proceedings of the International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions. 2016, p. 249-259, ISBN: 978-609-436-042-8
 14. TILVYTIENĖ, Rūta, SAMAŠONOK, Kristina. Studentų kūrybiškumo ugdymas taikant aktyviuosius mokymosi metodus. Mokslinė praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. 2016. p. 52-66, ISSN 2029-2279.
 15. MAČERAUSKIENĖ, Nida, PARAUKIENĖ, Laima, OŽELIENĖ, Danguolė, RASIMAVIČIENĖ, Danutė. When Shared Value Meets Creativity: Algramo Case. Proceedings of the International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions. 2016. p. 216-227, ISBN: 978-609-436-042-8
 16. TURČINSKAITĖ-BALČIŪNIENĖ, Aušra; BALČIŪNAS, Jonas. The Influence of Gender and Socioeconomic Status on Civic and Political Participation as a Result of Socialization. The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies. 2016. ISSN: 2327-0071
 17. PEČIŪRIENĖ, Aleksandra. Fostering of Business and Management Students Learning in Accounting Courses. SPACE AGM/DIGAS CONFERENCE 2016. Abstracts Conference Book. 2016, p. 47-49, ISSN 2212-5574
 18. PEČIŪRIENĖ, Aleksandra. Evolutionary Analysis of Innovation in Globally Changing Business World. Proceedings of the International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions. 2016, p. 271-283, ISBN: 978-609-436-042-8
 19. SAMAŠONOK, Kristina, GEGUŽIENĖ, Vilma, ČASAITĖ-ŠATKAUSKIENĖ, Simona. Pirmosios pakopos studentų turizmo srities studijų pasirinkimo motyvai. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas, 2015. Nr. 11. ISSN 1822-1068
 20. ŠLIAUTERIS, Vygintas. Darbo santykių teisinio reglamentavimo pokyčiai: optimalios darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyros paieška. 2015, II tomas, p. 306-319. ISBN 978-609-436-034-3
 21. PEČIŪRIENĖ, Aleksandra. Verslo ir vadybos studentų mokymosi skatinimas apskaitos dalykų studijų kontekste. Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos. 2015, p. 146-161, ISBN 978-609-436-034-3
 22. KOZLOVSKIJ, Viktor. Ekonominės sanglaudos teorijos ir sanglaudos pažanga Europos Sąjungoje. Economic Development: Processes and Tendencies – proceeding. 2015. p. 333-355, ISBN 978-609-436-033-6
 23. KOZLOVSKIJ, Viktor. How Many – 2, 3 Or 4 – European Unions Do We Have: Macroeconomic Approach. Whither Our Economies – proceeding. 2015. p. 93-101, ISSN (online) 2029-8501
 24. TURČINSKAITĖ-BALČIŪNIENĖ, Aušra; BALČIŪNAS, Jonas; MERKYS, Gediminas. The Effects of Gender and Socioeconomic Status on Academic Motivation: The Case of Lithuania. International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering. 2015. Vol. 9, No.2, p. 160-172, ISSN: 1307-6892.
 25. MAČERAUSKIENĖ, Nida; RASIMAVIČIENĖ, Danutė; GEGUŽIENĖ, Vilma. Meeting Labour Market Demand: Creativity and Business Innovations Journal Advances in Higher Education, 2015 Volume 7, number 1. p. 23-36 36ISSN: 2212-5574.
 26. TURČINSKAITĖ-BALČIŪNIENĖ, Aušra; MERKYS, Gediminas. Gender Differences in Motivational Attitudes in Academic Studies: The Context of Lithuanian Students Socialization. Social Research. 2014. Vol. 35, No.2, p. 5-19, ISSN: 1392-3110.
 27. MAČERAUSKIENĖ, Nida; PARAUKIENĖ, Laima. Kūrybiškumo metodų svarba mokant užsienio kalbų. Kalbų studijos aukštojoje mokykloje, 2014 m. p. 82-87 ISBN 978-9955-15-370-2