Studijų kokybė

Verslo inovacijų katedros kuruojama verslo krypties jungtinė studijų programa Kūrybiškumas ir verslo inovacijos yra akredituota Studijų kokybės vertinimo centro Lietuvoje, Aukštojo mokslo kokybės vertinimo centro Portugalijoje ir Aukštojo mokslo kokybės agentūros Estijoje.

Jungtinės studijų programos Kūrybiškumas ir verslo inovacijos kokybę užtikrinti padeda:

  • jungtinis Studijų programos komitetas, kurį sudaro Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto, Porto politechnikos instituto, Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų universiteto atstovai, minėtųjų šalių įmonės ir asociacijos: Mainor Group, Estonian Service Industry Association (Estija), COTEC, AEP – Portuguese Entrepreneurial Association (Portugalija), Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija, UAB Amston (Lietuva) bei studentų atstovai;
  • veiklos refleksija, mokymąsis iš patirties bei gerosios praktikos sklaida;
  • suinteresuotųjų šalių dalyvavimas siekiant veiklos rezultatų kokybės;
  • akademinės bendruomenės kūrybinė iniciatyva ir nuolatinis tobulėjimas.
V_I_kokybe2 V_I_kokybe V_I_kokybe3