Individualiosios studijos

Asmenys, baigę studijas pagal aukštesniųjų studijų programas, ŠMM ir Kolegijos nustatyta tvarka gali studijuoti pagal individualiųjų koleginių studijų programas. Individualiųjų studijų programos – tai programos, išlyginančios aukštesniųjų ir koleginių studijų programų skirtumus. Jos sudaromos įvertinant formalųjį asmens išsilavinimą ir kompetencijas.
Studijos pagal individualiųjų studijų programas yra mokamos. Vieno studijų kredito kainą kasmet tvirtina Kolegijos taryba.