Diana Zajančkovskaja

diana.barkovskajaEsu baigusi Ukmergės ketvirtąją vidurinę mokyklą. Jau mokykloje išsiskyriau pomėgiu vadovauti ir dalyvauti įvairioje veikloje: buvau klasės tarybos pirmininkė, žaidžiau krepšinio komandoje, šokau tautinius šokius, dainavau chore, 1989–1990 m. dalyvavau Sąjūdžio veikloje.

Baigusi vidurinę mokyklą įstojau į Vilniaus aukštesniąją prekybos mokyklą studijuoti prekybos organizavimo. Pomėgis bendrauti ir dalyvauti įvairioje veikloje ne išnyko, o dar labiau sustiprėjo.

Baigusi aukštesniąją mokyklą pradėjau dirbti „Vilniaus prekyboje“, taip tuomet vadinosi Maxima. Įgytos žinios ir gebėjimai padėjo siekti aukštesnių rezultatų. Mano karjera prasidėjo nuo pardavėjos darbo, vėliau dirbau kasininke, pamainos viršininke, vadybininke, vadybininkų grupės vadove, prekybos centro direktore. Kadangi vyko Maxima parduotuvių tinklo plėtra, buvau pakviesta dirbti į Latviją, atstovauti visam tinklui, vadovauti naujai įsteigtoms parduotuvėms. Dirbdama Latvijoje sužinojau, kad yra galimybė tęsti studijas Vilniaus kolegijoje ir įgyti profesinio bakalauro laipsnį. Stengiausi suderinti studijas ir darbą, nors tai buvo nelengva. Malonu buvo sutikti savo dėstytojus, bendrauti ir iš jų pasisemti teorinių žinių, kurių labai reikėjo kylant karjeros laiptais. Sugrįžusi į Lietuvą po penkerių metų Latvijoje, buvau paskirta MAXIMA LT XXX tinklo direktore.

Kai 2007 m. buvo nuspręsta keisti Maxima valdymo sistemą ir įkurti Maxima grupę, UAB , valdančią mažmeninės prekybos verslą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Bulgarijoje, buvau paskirta MAXIMA XXX tinklo valdymo centro vadove Baltijos šalyse. Šiuo metu dirbu Baltarusijoje prekybos tinklo „MART INN FOOD“ prekybos direktore.

Man be galo malonu, kad renkant narius į Kolegijos tarybą, buvau pakviesta prie jos prisidėti. Nors ir esu labai užsiėmusi, negalėjau atsisakyti šio pasiūlymo. Tikiu, kad galiu būti naudinga, atstovaudama savo mylimos mokyklos interesams.

Vilniaus kolegija – vienintelė mano gyvenime aukštoji mokykla, atvėrusi gyvenimo kelius, todėl aš ją labai vertinu.