Akvilė Vygėlytė

A.VygelyteĮstaigų administravimo specialybė yra patraukli tuo, kad ją baigus yra platus pasirinkimas norint studijuoti toliau ir dirbti, nes tai – vienintelė programa, kur įgaunama įvairių sričių žinių ir įgūdžių. Kaip laisvai pasirenkamąjį modulį pasirinkau rusų kalbą ir man šios žinios labai padeda dirbant klientų aptarnavimo vadybininke AB „TEO LT“.