Darnios įmonės plėtros modeliavimas

6/8 akad. val. trukmės mokymai

Mokymų tikslas – išsiaiškinti darnios plėtros principų įgyvendinimo teikiamus privalumus įmonei ir parengti įmonės transformavimo į darnią procesinį modelį.

Programa:

  • Verslo modelių apžvalga;
  • Darni plėtra: kam to reikia ir kokia nauda įmonei?
  • Darni plėtra ir įmonių socialinė atsakomybė: teorija ir praktika;
  • Įmonės transformavimo į darnią etapų analizė.

Nauda dalyviui:

  • Susipažins su įvairiais verslo modeliais;
  • Suvoks darnios plėtros koncepcijos esmę;
  • Vertins įmonės socialinę atsakomybę aplinkai, darbuotojams, klientams, visuomenei;
  • Gebės generuoti idėjas, taikant kūrybiškumo metodus;
  • Sukurs įmonės transformavimo į darnią procesinį modelį.

LEKTORĖ

  Danguolė Oželienė

D.OželienėDanguolė Oželienė, Turizmo katedros lektorė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto vadybos mokslo krypties doktorantė. Lektorės mokslinių interesų sritis – darnus, kūrybiškas verslas, atitinkantis bendros vertės kūrimo modelį. Įmonės darnios plėtros modeliavimo tema parengti moksliniai straipsniai, skaityti pranešimai forumuose, tarptautinėse mokslinėse-praktinėse konferencijose. Lektorė skaito paskaitas užsienio aukštosiose mokyklose, stažavosi Europos, Azijos ir Amerikos inovatyviausiose verslo įmonėse.

Mokymus veda: lietuvių, anglų kalbomis.


Kontaktai pasiteirauti
Elektroniniu paštu: l.paraukiene@vvf.viko.lt
Telefonu: (8 5) 219 1644