Komandos formavimas

6/8 akad. val. trukmės mokymai

       Mokymų tikslas – suteikti teorinių ir praktinių žinių apie komandinio darbo valdymo principus ir priemones, bei jų pritaikymą kasdienėje veikloje.

Programa:

 • Komandos samprata ir esminiai bruožai;
 • Komandos formavimo tikslai ir principai;
 • Vaidmenų tipai ir tarpasmeniniai santykiai komandoje;
 • Komandos formavimo stadijos;
 • Funkcijų pasidalijimas komandoje;
 • Pagrindinės komandos normos;
 • Komandos efektyvumo principai;
 • Komandinio darbo proceso valdymas;
 • Atsakomybės pasidalijimas komandoje;
 • Vadovo pozicija komandoje;
 • Komandos pasiektų rezultatų vertinimas;
 • Krizių valdymas komandoje.

Nauda dalyviui:

 • Gebės skatinti bendradarbiavimą, iniciatyvą, gerus santykius organizacijoje, vidinę darbuotojų motyvaciją;
 • Gebės sumažinti įtampą, stresą darbe ir nekonstruktyvius tarpusavio nesutarimus;
 • Mokės suformuoti komandą, ugdyti kiekvieno asmeninę atsakomybę už komandos pasiekimus;
 • Gebės atskleisti savo ir kitų komandos narių asmeninius sugebėjimus.

LEKTORIUS

  Rokas Bekeris

R.BekerisVilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Tarptautinio verslo katedros lektorius praktikas. Projektų valdymo, eksporto plėtros bei tarptautinio marketingo ir finansų konsultantas. Nuo 2000 metų skaito paskaitas, veda seminarus, konsultuoja įmonių vadovus tarptautinės plėtros strategijų vystymo, projektų valdymo, tarptautinio finansavimo ir kitomis temomis.
Vadovauja ES projektams verslo plėtrai skatinti. 2003-2006 metais dirbo eksporto projektų vadovu Lietuvos ekonominės plėtros agentūroje (LEPA).
Šiuo metu Vilniaus universitete rašo daktaro disertaciją smulkaus verslo tema.

Mokymus veda: lietuvių, anglų, prancūzų, ispanų, rusų kalbomis.


Kontaktai pasiteirauti
Elektroniniu paštu: i.jakaite[eta]vvf.viko.lt
Telefonu: (8 5) 219 1644