VK Verslo vadybos fakultetas kviečia prie komandos prisijungti administratorių (-ę)!

Fakultete administratorius (-ė) vykdo šias funkcijas:

 • padeda organizuoti susitikimus su naujų grupių modulių dėstytojais, išsiunčia reikiamus dokumentus ir informaciją modulių pradžioje ir eigoje;
 • vykdo dėstytojų, studentų, absolventų ir kitų suinteresuotųjų grupių apklausas, apibendrina apklausų duomenis;
 • atsako už duomenų apie studijų programas suvedimą į Akademinę informacinę sistemą, duomenų apie dėstytojus suvedimą į Dėstytojų duomenų bazę, informacijos talpinimą Office365 ir kitas el. sistemas;
 • protokoluoja katedrų, komisijų posėdžius;
 • vykdo studijų programų baigiamojo studijų etapo veiklas, rengia ir tikslina duomenis diplomų priedėliams;
 • atlieka techninius darbus rengiant ir tobulinant studijų programų ir modulių aprašus, studijų krypčių savianalizes, katedrų veiklos ataskaitas ir kt.;
 • pagal poreikį atlieka su veikla susijusios informacijos ir dokumentų vertimą iš lietuvių kalbos į anglų kalbą ir iš anglų kalbos į lietuvių kalbą;
 • kaupia, sistemina ir saugo informaciją, susijusią su veiklos funkcijomis ir užtikrina, kad visi dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims;
 • dalyvauja Fakulteto dekano sudarytų darbo grupių veikloje ir posėdžiuose;
 • padeda organizuoti posėdžius, konferencijas, seminarus, kursus, susitikimus su socialiniais partneriais ir kitus renginius, informuoja apie juos dėstytojus, administraciją, studentus ir kitus interesantus.

Reikalavimai kandidatui (-ei):

 • aukštasis išsilavinimas arba paskutinio kurso pirmosios studijų pakopos studentas;
 • administracinio darbo patirtis (arba stipri motyvacija įgyti reikiamų kompetencijų);
 • labai geras lietuvių ir geras anglų kalbų mokėjimas žodžiu ir raštu (anglų kalba ne žemesniu kaip B1 lygiu);
 • geras dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių išmanymas;
 • geri darbo „Microsoft Office“ programiniu paketu įgūdžiai;
 • gebėjimas analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėjimas planuoti ir organizuoti savo veiklą bei dirbti komandoje;
 • pareigingumas, lankstumas, komunikabilumas.

Mes siūlome:

 • įdomų ir atsakingą darbą,
 • draugišką darbo aplinką ir kolektyvą,
 • darbo patirtį akademinėje aplinkoje,
 • profesinio tobulėjimo galimybes,
 • 1160 EUR atlyginimą (neatskaičius mokesčių).

Gyvenimo aprašymą kviečiame siųsti el. paštu: administracija@vvf.viko.lt, iškilus klausimams susisiekite tel. +370 624 67 592 (dokumentų valdymo specialistė Rūta Valentukevičiūtė).