Mokslinė veikla

Tarptautinio verslo katedros nariai skleidžia teorines ir praktines žinias aktyviai dalyvaudami šalies ir tarptautiniuose moksliniuose renginiuose, rašydami straipsnius moksliniuose leidiniuose ar rengdami moksliniais tyrimais pagrįstus metodinius leidinius, inicijuodami taikomuosius mokslinius tyrimus. Pastaraisiais mokslo metais parengti septyni straipsniai, kurie buvo skaityti mokslinėse konferencijose; parengta leidybai mokomoji knyga „Marketing“ (anglų k.).

Šiuo metu vykdomas studentų ir dėstytojų taikomosios mokslinės veiklos projektas kartu su VIKO Elektronikos ir informatikos fakultetu „Krovinių išdėstymo transporto priemonės kėbule optimizavimas“. Jo tikslas – parengti elektroninę priemonę palengvinsiančią transporto vadybininkams suplanuoti reikalavimus atitinkantį krovinių išdėstymą transporto priemonės kėbule.