Mokslinė veikla

Turizmo katedros dėstytojai nuolat skleidžia turizmo ir svetingumo verslo organizavimo teorines ir praktines žinias. Kiekvienais metais Turizmo katedra organizuoja apvalaus stalo diskusijas aktualiomis turizmo ir svetingumo srities temomis, siekiant bendros diskusijos tarp teoretikų ir praktikų. Paskutinės diskusijos vyko šiomis temomis: ,,Nišinis turizmas Lietuvoje: realybė ir perspektyvos‘‘, „Turizmas Vilniuje: iššūkiai ir galimybės“, „Viešbučių klasifikavimo reikalavimų įgyvendinimas Lietuvoje‘‘, „Maitinimo verslas: sėkmės ir nesėkmės“.

Katedros nariai dalinasi ir tuo pačiu semiasi naujų teorinių ir praktinių dėstomų dalykų žinių, dalyvaudami šalies ir tarptautiniuose moksliniuose renginiuose, publikuodami straipsnius periodiniuose Lietuvos bei užsienio mokslo leidiniuose.

Pastarųjų metų Turizmo katedros narių publikacijos ir taikomieji moksliniai tyrimai:

 1. BALTRŪNAITĖ, Danguolė, BELAZARIENĖ, Danutė. Food Tourism Development: Assessment of Opportunities in Lithuania. Journal of Creativity and Business Innovations, 2017
 2. BRAZDAUSKAS, Marius, GRUODĖ, Greta. „The Potential of Hotel Innovation Incubators: The Perspectives of Open Innovation, Crowdsourcing and Co-Creation“. Leidinio pavadinimas “Proceedings of the International Business Conference: Creativity, Innovation, and Entrepreneurship”
 3. GRUODĖ, Greta, VOIŠNIS, Jadvyga, BELAZARIENĖ, Danutė. „Vilnius city hotels services for disabled people: Innovation or necessity?“ Leidinio pavadinimas “Proceedings of the International Business Conference: Creativity, Innovation, and Entrepreneurship”
 4. JAKŠTIENĖ, Danutė. Vilniaus kolegijos Viešbučių ir restoranų verslo programos studentų profesinės praktikos organizavimo gerinimas.
 5. JAKŠTIENĖ, Danutė. Vilniaus kolegijos Viešbučių ir restoranų verslo programos studentų profesinės praktikos organizavimo gerinimas. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. 2017. Nr. 1(10), p. nuo 24 iki 30, ISSN 2029-2279
 6. KARLAITĖ, Dalia. Changes of wages and prices in Lithuania. Is it possible to improve the quality of life? Social transformations in contemporary society: proceedings of an international scientific conference for young researchers. [Elektroninis išteklius]. 2017, Nr. 5, ISSN 2345-0126.
 7. KARLAITĖ, Dalia. Is the corporate social responsibility important in ensuring the quality of life? VK VVF konferencijos “International Business Conference 2017: Creativity, Innovation and Entrepreneurship” leidinys, 2017
 8. KATUNIAN, Alina, ŽIRNELĖ, Lina, ,,Role of Inter-Institutional Collaboration in the Development of the Human Resources in Tourism Sector, Innovative approach“.  Leidinio pavadinimas “Proceedings of the International Business Conference: Creativity, Innovation, and Entrepreneurship”
 9. KATUNIAN, Alina. Analysis of the Human Resources Development for Tourism Sector in Lithuania. Journal of Tourism and Regional Development. 2016 Nr. 6, p.47-59, ISSN 2353-9178
 10. OŽELIENĖ, Danguolė, A Review of Enterprise Sustainable Development Models: Critical Apraisal. Tarptautinės konferencijos „High Technologies, Business, Society 2017“ straipsnių rinkinys. 2017. Nr. 2, p. 257-263. ISSN 2535-0005 (Print), 2535-0013 (Online)
 11. OŽELIENĖ, Danguolė, DREJERIS, Rolandas. Content of Environmental Component of Sustainable Development in the Enterprise Activity. Journal of System and Management Sciences. 2016. Nr. 2, p. 52-71. ISSN 1816-6075 (Print), 1818-0523 (Online) http://www.aasmr.org/jsms/Vol.6/Vol6_No.2_4.pdf
 12. OŽELIENĖ, Danguolė, DREJERIS, Rolandas. Darnios plėtros aplinkosaugos komponento raiška įmonės veikloje. Verslas XXI amžiuje/Business in XXI Century. 2017, p. 1-10. eISSN 2029-7149 eISNB 978-609-476-020-4 https://doi.org/10.3846/vvf.2017.009
 13. OŽELIENĖ, Danguolė, PARAUKIENĖ, Laima, MAČERAUSKIENĖ, Nida, RASIMAVIČIENĖ, Danutė. Algramo Case: Between Social Innovation and Shared Value. The Journal of Creativity and Business Innovation. 2017, Nr. 3, p. 35-45 ISSN 2351 – 6186 http://www.journalcbi.com/