Vadybos

Vadybos katedra kuruoja Įstaigų administravimo studijų programą, laiduoja kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę, atlieka vadybos, personalo vadybos, verslo, verslo psichologijos, specialybės kalbos sričių taikomuosius tyrimus.

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

 

KATEDROS VEDĖJA

Lina Žirnelė
Dėstomi dalykai Tarpkultūrinė komunikacija, Verslo anglų kalba, vadovavimas Profesinei praktikai, vadovavimas Baigiamajai praktikai, vadovavimas BD 
Kontaktai l.zirnele[eta]vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

Doc. dr. Vidas Valskys
Pareigos
Docentas 
Dėstomi dalykai
Specialybės kalba, Dokumentų valdymas 
Kontaktai
v.valskys[eta]vvf.viko.lt
Skirmantas Rumševičius
Pareigos
Lektorius
Dėstomi dalykai 
Tarpkultūrinė komunikacija 
Kontaktai
s.rumsevicius[eta]vvf.viko.lt
Doc. dr. Jurga Trimonytė – Bikelienė
Pareigos
Docentė
Dėstomi dalykai
Specialybės kalba  
Kontaktai
j.bikeliene[eta]vvf.viko.lt
Vidutė Ališauskaitė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Verslo psichologija, Karjeros valdymas, vadovavimas BD
Kontaktai v.alisauskaite[eta]vvf.viko.lt; vidute.alisauskaite[eta]gmail.com
Vilma Gegužienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Sociologija, Viešasis kalbėjimas, vadovavimas BD
Kontaktai v.geguziene[eta]vvf.viko.lt
Almonė Jakubkytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Viešasis administravimas, vadovavimas BD
Kontaktai a.jakubkyte[eta]vvf.viko.lt
Eimantas Kamienas
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Įvadas į verslą, Organizacijų vadyba, Vadyba, Verslininkystė (Sim Venture), LPD startuolių rinka, vadovavimas BD
Kontaktai e.kamienas[eta]vvf.viko.lt
Rasa Kazlauskienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Dokumentų valdymas, vadovavimas BD
Kontaktai r.kazlauskiene[eta]vvf.viko.lt
Dr. Nijolė Zinkevičienė
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Vadovavimas Baigiamajai praktikai, vadovavimas BD
Kontaktai n.zinkeviciene[eta]viko.lt
Doc. dr. Agnė Juškevičienė
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Verslo psichologija, vadovavimas BD
Kontaktai a.juskeviciene[eta]vvf.viko.lt
Doc. dr. Kristina Samašonok
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Verslo psichologija, vadovavimas BD
Kontaktai k.samasonok[eta]vvf.viko.lt
Viktorija Kimsienė
Pareigos Asistentė
Dėstomi dalykai Korupcijos prevencija, Korupcija, Viešieji pirkimai 
Kontaktai v.kimsiene[eta]vvf.viko.lt
Laima Paraukienė
Pareigos
Lektorė
Dėstomi dalykai
Vadovavimas Profesinei praktika, vadovavimas BD 
Kontaktai
l.paraukiene[eta]vvf.viko.lt

KATEDROS ADMINISTRATORĖ

Vaida Urbaitė
Kontaktai v.urbaite[eta]vvf.viko.lt