Vadybos

Vadybos katedra kuruoja Organizacijų vadybos studijų programą, užtikrina kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę, atlieka vadybos, personalo vadybos, verslo, verslo psichologijos, specialybės kalbos sričių taikomuosius mokslinius tyrimus.

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

 

KATEDROS VEDĖJA

Dalia Karlaitė
Pareigos – lektorė
El. paštas d.karlaite[eta]vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

Vidutė Ališauskaitė
Pareigos – lektorė
El. paštas v.alisauskaite[eta]vvf.viko.lt
Doc. dr. Laimutė Bučienė
Pareigos 
– docentė
El. paštas l.buciene[eta]vvf.viko.lt
Vilma Gegužienė
Pareigos – lektorė
El. paštas v.geguziene[eta]vvf.viko.lt
Almonė Jakubkytė
Pareigos – lektorė
El. paštas a.jakubkyte[eta]vvf.viko.lt
Doc. dr. Agnė Juškevičienė
Pareigos
– docentė
El. paštas a.juskeviciene[eta]vvf.viko.lt
Eimantas Kamienas
Pareigos – lektorius
El. paštas e.kamienas[eta]vvf.viko.lt
Dr. Vitalija Karaciejūtė
Pareigos
– docentė
El. paštas v.karaciejute[eta]vvf.viko.lt
Rasa Kazlauskienė
Pareigos – lektorė
El. paštas r.kazlauskiene[eta]vvf.viko.lt
Viktorija Kimsienė
Pareigos 
– lektorė
El. paštas v.kimsiene[eta]viko.lt
Dr. Ona Petrėnienė
Pareigos
– lektorė
El. paštas o.petreniene[eta]vvf.viko.lt
Doc. dr. Kristina Samašonok
Pareigos – docentė
El. paštas k.samasonok[eta]vvf.viko.lt
Diana Volungevičienė
Pareigos
 – lektorė
El. paštas d.volungeviciene@vvf.viko.lt
Dr. Nijolė Zinkevičienė
Pareigos
– docentė
El. paštas n.zinkeviciene[eta]viko.lt