Vadybos

Vadybos katedra kuruoja Organizacijų vadybos studijų programą, užtikrina kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę, atlieka vadybos, personalo vadybos, verslo, verslo psichologijos, specialybės kalbos sričių taikomuosius mokslinius tyrimus.

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

 

KATEDROS VEDĖJA

Dalia Karlaitė
Pareigos – lektorė
Dėstomi dalykai: verslo etika, įmonių socialinė atsakomybė, vadovavimas BD
El. paštas d.karlaite[eta]vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

Vidutė Ališauskaitė
Pareigos – lektorė
Dėstomi dalykai: verslo psichologija, karjeros valdymas, vadovavimas BD
El. paštas v.alisauskaite[eta]vvf.viko.lt
Doc. dr. Laimutė Bučienė
Pareigos 
– docentė
Dėstomi dalykai: 
specialybės kalba
El. paštas 
l.buciene[eta]vvf.viko.lt
Vilma Gegužienė
Pareigos – lektorė
Dėstomi dalykai: sociologija, viešasis kalbėjimas, vadovavimas BD
El. paštas v.geguziene[eta]vvf.viko.lt
Almonė Jakubkytė
Pareigos – lektorė
Dėstomi dalykai: viešasis administravimas, vadovavimas BD
El. paštas a.jakubkyte[eta]vvf.viko.lt
Doc. dr. Agnė Juškevičienė
Pareigos
– docentė
Dėstomi dalykai:
verslo psichologija, vadovavimas BD
El. paštas
a.juskeviciene[eta]vvf.viko.lt
Eimantas Kamienas
Pareigos – lektorius
Dėstomi dalykai: įvadas į verslą, organizacijų vadyba, vadyba, Sim Venture, vadovavimas BD
El. paštas e.kamienas[eta]vvf.viko.lt
Dr. Vitalija Karaciejūtė
Pareigos
– docentė
Dėstomi dalykai: viešasis kalbėjimas, vadovavimas BD
El. paštas v.karaciejute[eta]vvf.viko.lt
Rasa Kazlauskienė
Pareigos – lektorė
Dėstomi dalykai: dokumentų valdymas, vadovavimas BD
El. paštas r.kazlauskiene[eta]vvf.viko.lt
Viktorija Kimsienė
Pareigos 
– lektorė
Dėstomi dalykai:
korupcija, viešieji pirkimai, vadovavimas BD
El. paštas 
v.kimsiene[eta]viko.lt
Dr. Ona Petrėnienė
Pareigos
– lektorė
Dėstomi dalykai:
specialybės kalba, viešasis kalbėjimas, vadovavimas BD
El. paštas 
o.petreniene[eta]vvf.viko.lt
Doc. dr. Kristina Samašonok
Pareigos – docentė
Dėstomi dalykai: verslo psichologija, vadovavimas BD
El. paštas k.samasonok[eta]vvf.viko.lt
Romualda Truncienė
Pareigos
– lektorė
Dėstomi dalykai:
specialybės kalba, vadovavimas BD
El. paštas 
r.trunciene[eta]vvf.viko.lt
Dr. Giedrė Valūnaitė-Oleškevičienė
Pareigos 
– docentė
Dėstomi dalykai: 
LPD – ženklų reikšmės komunikacijoje
El. paštas 
g.oleskeviciene[eta]vvf.viko.lt
Dr. Nijolė Zinkevičienė
Pareigos
– docentė
Dėstomi dalykai:
vadovavimas baigiamajai praktikai, vadovavimas BD
El. paštas
n.zinkeviciene[eta]viko.lt