Vadybos

Vadybos katedra kuruoja Įstaigų administravimo studijų programą ir vadybos krypties gretutinę studijų programą, laiduoja kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę, atlieka vadybos, personalo vadybos, verslo psichologijos, specialybės kalbos sričių taikomuosius tyrimus.

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

 

KATEDROS VEDĖJA

Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė
Dėstomi dalykai Organizacinė elgsena, iškalba, sociologija, viešasis kalbėjimas, profesinė praktika, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.turcinskaite-balciuniene@vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

Vidutė Ališauskaitė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Karjeros valdymas
Kontaktai vidute.alisauskaite[eta]gmail.com
Vilma Gegužienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Sociologija
Kontaktai v.geguziene[eta]vvf.viko.lt
Kristina Jakubaitytė-Revutienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Asmeninė lyderystė, žmogiškųjų išteklių valdymas
Kontaktai k.jakubaityte-revutiene[eta]vvf.viko.lt
Almonė Jakubkytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Viešasis administravimas
Kontaktai suaug.skyrius[eta]vvf.viko.lt
Eimantas Kamienas
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Vadyba, organizacijų vadyba, pardavimo valdymas, darbas imitacinėje verslo bendrovėje
Kontaktai e.kamienas[eta]vvf.viko.lt
Rasa Kazlauskienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.kazlauskiene[eta]vvf.viko.lt
Viktorija Kimsienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Korupcijos prevencija
Kontaktai v.kimsiene[eta]viko.lt
Alma Kniežienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Dokumentų valdymas
Kontaktai a.knieziene[eta]mtf.viko.lt
Liuda Maciukevičienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Vadyba, sprendimų priėmimas
Kontaktai l.maciukeviciene[eta]vvf.viko.lt
Marytė Mikelionienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kultūros istorija
Kontaktai m.mikelioniene[eta]vvf.viko.lt
Ona Petronienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Vadyba, lyderystė
Kontaktai o.petroniene[eta]vvf.viko.lt
Dr. Kristina Samašonok
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Verslo psichologija
Kontaktai k.samasonok[eta]vvf.viko.lt
Elvyra Trimonytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Specialybės kalba, dokumentų valdymas
Kontaktai e.trimonyte[eta]vvf.viko.lt
Romualda Truncienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Specialybės kalba
Kontaktai r.trunciene[eta]vvf.viko.lt
Aistis Žekevičius
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Kultūros istorija, žinios ir mokslo filosofija
Kontaktai a.zekevicius[eta]vvf.viko.lt

KATEDROS ADMINISTRATORĖ

Ilona Kulikovska
Kontaktai i.kulikovska[eta]vvf.viko.lt