Vadybos

Vadybos katedra kuruoja Įstaigų administravimo studijų programą, laiduoja kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę, atlieka vadybos, personalo vadybos, verslo, verslo psichologijos, specialybės kalbos sričių taikomuosius tyrimus.

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

 

KATEDROS VEDĖJA

Lina Žirnelė
Dėstomi dalykai Tarpkultūrinė komunikacija, Verslo anglų kalba, Profesinė praktika, Vadovavimas BD
Kontaktai l.zirnele[eta]vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

Vidutė Ališauskaitė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Verslo psichologija, Profesinė praktika, Vadovavimas BD
Kontaktai vidute.alisauskaite[eta]gmail.com
Vilma Gegužienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Sociologija, Viešasis kalbėjimas, Vadovavimas BD
Kontaktai v.geguziene[eta]vvf.viko.lt
Almonė Jakubkytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Viešasis administravimas, Profesinė praktika, Baigiamoji praktika, Vadovavimas BD
Kontaktai a.jakubkyte[eta]vvf.viko.lt
Eimantas Kamienas
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Organizacijų vadyba, Vadyba, Verslininkystė (Sim Venture), Lpd Startuolių rinka, Profesinė praktika, Baigiamoji praktika, Vadovavimas BD
Kontaktai e.kamienas[eta]vvf.viko.lt
Rasa Kazlauskienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Vadovavimas BD
Kontaktai r.kazlauskiene[eta]vvf.viko.lt
Liuda Maciukevičienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Sprendimų priėmimas, Vadyba, Profesinė praktika, Vadovavimas BD
Kontaktai l.maciukeviciene[eta]vvf.viko.lt
Marytė Mikelionienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kultūros istorija, Profesinė praktika, Baigiamoji praktika, Vadovavimas BD
Kontaktai m.mikelioniene[eta]vvf.viko.lt
Dr. Kristina Samašonok
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Verslo psichologija, Psichologija, Vadovavimas BD
Kontaktai k.samasonok[eta]vvf.viko.lt
Elvyra Trimonytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Specialybės kalba, Profesinė komunikacija, Dokumentų valdymas, Profesinė praktika, Baigiamoji praktika, Vadovavimas BD
Kontaktai e.trimonyte[eta]vvf.viko.lt
Laima Paraukienė
Pareigos
Lektorė
Motinystės atostogose
Kontaktai l.paraukiene[eta]vvf.viko.lt

KATEDROS ADMINISTRATORĖ

Katažyna Gansovskaja
Kontaktai k.gansovskaja[eta]vvf.viko.lt