Vadybos

Vadybos katedra kuruoja Įstaigų administravimo studijų programą ir vadybos krypties gretutinę studijų programą, laiduoja kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę, atlieka vadybos, personalo vadybos, verslo psichologijos, specialybės kalbos sričių taikomuosius tyrimus.

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

 

KATEDROS VEDĖJA

Lina Žirnelė
Dėstomi dalykai Tarpkultūrinė komunikacija, Verslo anglų kalba, Profesinė praktika, Vadovavimas BD
Kontaktai l.zirnele[eta]vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

Vidutė Ališauskaitė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Verslo psichologija, Profesinė praktika, Vadovavimas BD
Kontaktai vidute.alisauskaite[eta]gmail.com
Vilma Gegužienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Sociologija, Viešasis kalbėjimas, Vadovavimas BD
Kontaktai v.geguziene[eta]vvf.viko.lt
Almonė Jakubkytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Viešasis administravimas, Profesinė praktika, Baigiamoji praktika, Vadovavimas BD
Kontaktai a.jakubkyte[eta]vvf.viko.lt
Eimantas Kamienas
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Organizacijų vadyba, Vadyba, Verslininkystė (Sim Venture), Lpd Startuolių rinka, Profesinė praktika, Baigiamoji praktika, Vadovavimas BD
Kontaktai e.kamienas[eta]vvf.viko.lt
Rasa Kazlauskienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Vadovavimas BD
Kontaktai r.kazlauskiene[eta]vvf.viko.lt
Liuda Maciukevičienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Sprendimų priėmimas, Vadyba, Profesinė praktika, Vadovavimas BD
Kontaktai l.maciukeviciene[eta]vvf.viko.lt
Marytė Mikelionienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kultūros istorija, Profesinė praktika, Baigiamoji praktika, Vadovavimas BD
Kontaktai m.mikelioniene[eta]vvf.viko.lt
Dr. Kristina Samašonok
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Verslo psichologija, Psichologija, Vadovavimas BD
Kontaktai k.samasonok[eta]vvf.viko.lt
Elvyra Trimonytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Specialybės kalba, Profesinė komunikacija, Dokumentų valdymas, Profesinė praktika, Baigiamoji praktika, Vadovavimas BD
Kontaktai e.trimonyte[eta]vvf.viko.lt
Laima Paraukienė
Pareigos
Lektorė
Motinystės atostogose
Kontaktai l.paraukiene[eta]vvf.viko.lt

KATEDROS ADMINISTRATORĖ

Katažyna Gansovskaja
Kontaktai k.gansovskaja[eta]vvf.viko.lt