Studijų kokybė

Aukštą įstaigų administravimo studijų programos studijų kokybę užtikrina šios priemonės:

 • Į praktinių įgūdžių ugdymą orientuotas studijų programos turinys: studijų metu derinamas teorinis ir praktinis mokymas, studentai praktinių įgūdžių įgyja ir tobulina Fakulteto praktinio mokymo firmose „Miglė“ ir „Vilionė“, antraisiais ir trečiaisiais studijų metais atlieka po 12 savaičių trunkančias profesinę ir baigiamąją praktikas realiose Lietuvos ir užsienio įmonėse, studijų metu organizuojamos studentų išvykos į verslo ir viešąsias organizacijas.
 • Išorinis ir vidinis studijų programos vertinimas:
  • Studijų programos komitetas, sudarytas iš verslo ir viešųjų įmonių atstovų, dėstytojų ir studento, kasmet svarsto gaunamus dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių atsiliepimus bei pasiūlymus, inicijuoja dėstomų modulių turinio, metodinės medžiagos ir dėstymo proceso tobulinimą.
  • Studijų programa periodiškai akredituojama Studijų kokybės vertinimo centro: studijų programa jungtinės ekspertų iš Lietuvos ir užsienio grupės akredituota iki 2020 m.
 • Aukštos kvalifikacijos dėstytojai: studijų programoje dėstantys dėstytojai turi ilgametės dėstymo ir darbo verslo ir viešosiose įstaigose patirties, kasmet tobulina profesinę ir pedagoginę kvalifikaciją Lietuvos ir užsienio įstaigose ir įmonėse (Danijoje, Estijoje, Čilėje, Tailande ir kt.).
 • Studentų ir absolventų nuomonės tyrimai: Vadybos katedra reguliariai atlieka studentų ir absolventų adaptacijos ir motyvacijos studijuoti, dėstymo kokybės, pasitenkinimo studijomis, įsidarbinimo tyrimus, kuriais siekiama gauti grįžtamąjį ryšį apie studijų programos kokybę ir jos tobulinimo poreikius.
 • Glaudūs studentų, absolventų ir socialinių parnerių (verslo, viešųjų organizacijų) ryšiai: katedra kasmet organizuoja profesinius renginius, kurie leidžia studentams įgyti organizacinių ir komunikacinių įgūdžių, ugdo pilietiškumą ir kritinį mąstymą, sudaro galimybes susitikti su Lietuvos viešojo ir privataus sektorių atstovais (Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi, Europos parlamento nariu, verslininku Antanu Guoga ir kt.). Kasmet organizuojami renginiai:
  • tarptautinė studentų konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“,
  • Konstitucijos egzaminas,
  • Europos egzaminas.

 PUIKŪS ĮSIDARBINIMO RODIKLIAI BEI ABSOLVENTŲ IR DARBDAVIŲ ATSILIEPIMAI

Tai, kad įstaigų administravimo studijų programos absolventai yra geidžiami darbo rinkoje, atspindi puikūs įsidarbinimo rodikliai: 2018 m. birželio 1 d. duomenimis, net 98 % absolventų dirba. Džiugu tai, kad dauguma studijų programos studentų yra pakviečiami likti įmonėse ir dirbti pagal specialybę po antraisiais ir trečiaisiais studijų metais atliekamos profesinės ir baigiamosios praktikos. Kviečiame plačiau susipažinti su darbdavių ir studentų atsiliepimais apie studijų programą: