Mokslinė veikla

Verslo inovacijų katedros nariai nuolat skleidžia teorines ir praktines dėstomų dalykų žinias aktyviai dalyvaudami šalies ir tarptautiniuose moksliniuose renginiuose, publikuodami straipsnius periodiniuose Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose, specializuotose leidiniuose, kuriuose dalijamasi gerąja darbo patirtimi, apibendrinami dalyvavimo projektuose rezultatai.

Pastarųjų metų publikacijos:

  • MAČERAUSKIENĖ, Nida; RASIMAVIČIENĖ, Danutė; GEGUŽIENĖ, Vilma. Meeting Labour Market Demand: Creativity and Business Innovations Journal Advances in Higher Education, 2015 Volume 7, number 1. p. 23-36 36ISSN: 2212-5574;
  • MAČERAUSKIENĖ, Nida; PARAUKIENĖ, Laima. Kūrybiškumo metodų svarba mokant užsienio kalbų. Kalbų studijos aukštojoje mokykloje, 2014 m. . p. 82-87 ISBN 978-9955-15-370-2
  • TURČINSKAITĖ-BALČIŪNIENĖ, Aušra; MERKYS, Gediminas. Gender Differences in Motivational Attitudes in Academic Studies: The Context of Lithuanian Students Socialization. Social Research. 2014. Vol.35, No.2, p. 5-19, ISSN: 1392-3110.
  • TURČINSKAITĖ-BALČIŪNIENĖ, Aušra; BALČIŪNAS, Jonas; MERKYS, Gediminas. The Effects of Gender and Socioeconomic Status on Academic Motivation: The Case of Lithuania. International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering. 2015. Vol.9, No.2, p. 160-172, ISSN: 1307-6892.
  • KOZLOVSKIJ, Viktor. How Many – 2, 3 Or 4 – European Unions Do We Have: Macroeconomic Approach. Whither Our Economies – proceeding. 2015. p. 93-101, ISSN (online) 2029-8501
  • KOZLOVSKIJ, Viktor. Ekonominės sanglaudos teorijos ir sanglaudos pažanga Europos Sąjungoje. Economic Development: Processes and Tendencies – proceeding. 2015. p. 333-355, ISBN 978-609-436-033-6
  • PEČIŪRIENĖ, Aleksandra. Verslo ir vadybos studentų mokymosi skatinimas apskaitos dalykų studijų kontekste. Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos. 2015, p. 146-161, ISBN 978-609-436-034-3
  • ŠLIAUTERIS, Vygintas. Darbo santykių teisinio reglamentavimo pokyčiai: optimalios darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyros paieška. 2015, II. tomas., p. 306 – 319. ISBN 978-609-436-034-3