Taikomieji tyrimai

Fakulteto dėstytojai kasmet atlieka įvairius mokslo taikomuosius tyrimuspdf: Vadybos katedros dėstytojos doc. dr. K. Samašonok ir V. Gegužienė organizavo Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dėstytojų kompetencijų raiškos ir tobulinimo poreikio tyrimą, dėst. V. Gegužienė ir S. Časaitė-Šatkauskienė, rengdamos „Creativity and Business Innovations“ studijų programos aprašą, atliko Kūrybiškumo ir verslo inovacijų studijų programos poreikio tyrimą (anglų kalba). Fakulteto mokslo taikomieji tyrimai apima ir studentų nuomonės tyrimus, kurie panaudojami siekiant gerinti studijų programų kokybę: doc. dr. K. Samašonok, V. Gegužienė ir doc. V.Sarnauskas kartu su Fakulteto Studentų mokslo draugija atliko Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto diplomantų pasirengimo profesinei veiklai ir nuosavo verslo kūrimui tyrimą. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiau nei trečdalis respondentų norėtų per artimiausius trejus metus kurti nuosavą verslą (iš jų 21 proc. jau turi verslo idėją), o dalis diplomantų nurodė, kad jau turi nuosavą verslą. Daugiau nei trečdalis diplomantų, norinčių steigti nuosavą verslą, norėtų jį steigti prekybos ar paslaugų srityse. Toliau tęsiamas vykdyti tyrimas „VVF studentų pilietiškumas ir dalyvavimas visuomeninėje veikloje“, kurį atlieka Studentų mokslinė draugija, V. Gegužienė, doc. dr. K. Samašonok).

Fakulteto dėstytojų mokslo straipsniai, publikuojami mokslo leidiniuose, skelbiami EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus duomenų bazėse.