Vilionė

vilione.Verslo praktinio mokymo firma ,,Vilionė“ įsikūrusi Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakultete.  Esame SimuLith tinklo nariai bei atitinkame tarptautinius EUROPEN kokybės standartus, priklausome pasauliniam verslo praktinių mokymo firmų tinklui. Aktyviai dalyvaujame SimuLith centro organizuojamuose renginiuose, tarptautinėse mugėse.

VPMF „Vilionė“ – kelionių agentūra teikianti turizmo paslaugas ir prekiaujanti sporto bei laisvalaikio prekėmis. Verslo praktinio mokymo firma – tai mokymo įstaiga, kurioje verslo praktinius įgūdžius gilina studentai. Mokymas vyksta imituojant realių įmonių veiklą bei pritaikant teorines žinias praktiškai.

Kiekvienas studentas sėkmingai atlikęs praktiką ir įvykdęs visus reikalavimus VPMF „Vilionė“ gauna pažymėjimą, kuris patvirtina išanalizuotas įmonių veiklos sritis bei  įgytas kompetencijas.