Vykdomi projektai

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas įgyvendina Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą „Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams) – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“.

Projekto tikslas – padėti demobilizuotiems ATO zonos kariams iš Ukrainos, integruotis visuomenėje.

Projekto pradžia – 2018 m. sausio 1 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d.

Projekto vadovė  –  Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto Docentė Dr. Margarita Išoraitė

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.


Estijos taikomųjų mokslų universitetas, kartu bendradarbiauja partnerio teisėmis: Lietuvos, Suomijos, Norvegijos, Danijos, Latvijos ir Islandijos švietimo institucijos, kurios įgyvendina NordPlus finansuojamą projektą „Building Educational Cooperation in Smart City“.

Projekto tikslas – didinti jaunų specialistų integraciją į darbo rinką, atkreipiant dėmesį į verslo sektoriaus poreikius.

Projekto pradžia – 2018 m. sausio 18 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d.

Projektą finansuojamas pagal Nordplus Horizontal programą.


Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija kartu su 6 aukštosiomis mokyklomis įgyvendina projektą „Praktika sumaniai “.

Projekto tikslas –  taikant sumaniosios praktikos metodus sudaryti galimybę studentams atlikti praktiką komandose apjungiant skirtingų studijų krypčių studentus, bei pasitelkiant inovatyvų bendradarbiavimą tarp praktikos vadovo, mentoriaus ir studento.

Projekto pradžia – 2017 m. gruodžio 19 d., pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d.

Projektą finansuoja 2014-2020 metų ES fondų investicijos Lietuvoje.

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0016


Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto mokslinės draugijos (SMD) koordinuojamas projektas „Studentų pasitenkinimas studijomis remiantis užsienio studentų patirtimi.“

Projekto tikslas – ugdyti Vilniaus kolegijos, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų studentų gebėjimus sustiprinant tiriamosios veiklos gebėjimus, atlikti tiriamąją mokslinę veiklą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant bandomąjį (pilotinį) tyrimą studentų pasitenkinimo studijomis tema.

Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 2 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 15 d.

Projekto vadovė – Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Mokymų ir bendradarbiavimo plėtros skyriaus projektų vadovė Ieva Kraujalytė

Projektą finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija.


„Kūrybiškumas nemiega: Kūrybiškumo gebėjimų ugdymas sprendžiant realias verslo problemas“.

Projekto tikslas –  verslo įmonių ir socialinių organizacijų pateiktų realių problemų bei iššūkių pagalba ugdyti studentų kūrybiškumo ir problemų sprendimo gebėjimus bei suteikti studentams reikiamų žinių ir įgūdžių tolesniam savarankiškam kūrybiškumo ugdymui.

Projekto pradžia – 2019 liepos 1 d. iki 2019 spalio 30 d.

Projekto vadovė – Verslo inovacijų katedros vedėja, lektorė Greta Sičiūnaitė

Projektą finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

2007-201313 ES paramos zenklas spalvotas JPG