Vykdomi projektai

2007-201313 ES paramos zenklas spalvotas JPG

Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-078

Įgyvendinant šį projektą, surengti dveji dėstytojų kūrybiškumo ugdymo mokymai, parengta ir trijose šalyse akredituota jungtinio laipsnio ir trigubo diplomo Vilniaus kolegijos, Porto politechnikos instituto ir Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų universiteto studijų programa Creativity and Business Innovations ir metodinis leidinys šios studijų programos įgyvendinimui.

Šiuo metu vykdomas jungtinės studijų programos 2014/2015 m. m. pavasario semestras ir organizuojamos projekto stažuotės Danijoje, Tailande, Estijoje, Ruandoje, Čilėje ir JAV.

Projekto pradžia – 2012 m. lapkričio 29 d., pabaiga – 2015 m. rugsėjo 1 d.

Projekto vadovė – Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė, administratorius – VVF Kompetencijos tobulinimo centro vedėjas Povilas Sapkauskas (el. p. projektai@vvf.viko.lt).

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublika valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą ir Vilniaus kolegija. Biudžetas – 594.250,46 Eurai. Finansavimas projektui skirtas Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V – 1479. ESF indėlis – 85,%, valstybės biudžeto – 7%, Vilniaus kolegijos – 8%.