Reklamos vadybos praktika

Pasirinkus Reklamos vadybos studijas, Jūsų laukia 12 savaičių profesinė ir 12 savaičių baigiamoji praktikos Lietuvoje ir užsienyje – jas atlikdami įtvirtinsite teorines žinias ir formuosite reklamos vadybai būtinus praktinius įgūdžius.

Profesinė praktika atliekama reklamos ir ryšių su visuomene agentūrose, leidybos ir žiniasklaidos įmonėse, įvairaus profilio verslo įmonių rinkodaros skyriuose, Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijai priklausančiose įmonėse. Praktika skirta įtvirtinti įgytas teorines žinias, formuoti ir tobulinti profesinius gebėjimus, praktinio darbo specialistų komandoje, individualių užduočių vykdymo, bendradarbiavimo įgūdžius.

Baigiamoji praktika atliekama reklamos ir ryšių su visuomene agentūrose, leidybos ir žiniasklaidos įmonėse, įvairaus profilio verslo įmonių rinkodaros skyriuose, Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijai priklausančiose įmonėse. Praktika skirta įtvirtinti ir taikyti teorines žinias ir įgūdžius būtinus rinkodaros (reklamos) specialistui, dirbti savarankiškai ir komandoje, atlikti tyrimą pagal patvirtintą baigiamojo darbo temą, rinkti, analizuoti, apibendrinti duomenis reikalingus baigiamajam darbui ir praktikos rezultatams pasiekti.

Studentai turi galimybę studijų metu išbandyti save tarptautinėje aplinkoje pasirinkę praktiką užsienio šalyse pagal Erasmus+ programą.