Ryšių su visuomene praktika

Pasirinkus Ryšių su visuomene studijas, Jūsų laukia 12 savaičių profesinė ir 12 savaičių baigiamoji praktikos Lietuvos arba užsienio ryšių su visuomene agentūrose, įmonių ir organizacijų komunikacijos skyriuose, valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose – jas atlikdami įtvirtinsite teorines žinias ir formuosite ryšių su visuomene praktinius įgūdžius.

Profesinė praktika atliekama ryšių su visuomene agentūrose, įmonių ir organizacijų komunikacijos skyriuose, valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose.  Praktika skirta įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias, formuoti ir tobulinti profesinius gebėjimus, praktinio darbo specialistų komandoje, individualių užduočių vykdymo, bendravimo įgūdžius.

Baigiamoji praktika atliekama ryšių su visuomene agentūrose, įmonių ir organizacijų komunikacijos skyriuose. Praktika skirta įtvirtinti studijų metu įgytas teorines įvairių dalykų žinias ir gebėjimus, savarankiškai ir grupėje vykdyti praktines užduotis, tobulinti ryšių su visuomene specialistui būtinus įgūdžius, parengiant ir įgyvendinant ryšių su visuomene kampaniją ir parenkant tinkamas priemones viešajai nuomonei formuoti.

Studentai turi galimybę studijų metu išbandyti save tarptautinėje aplinkoje pasirinkę praktiką užsienio šalyse pagal Erasmus+ programą.