Studentų atstovybė

SA

KAS MES?

Vilniaus kolegijos studentų atstovybė (VIKO SA) – tai savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, atstovaujanti visų VIKO studentų interesams. VIKO SA jungia 7 fakultetines studentų atstovybes. Kiekviena iš jų turi savo narius, renginius bei tradicijas. Dažniausiai fakultetinės atstovybės yra pirmasis tarpininkas tarp studento ir administracijos. Taip pat tai studentai, kurie pirmakursius supažindina su studentišku gyvenimu – organizuoja fuksų stovyklas, krikštynas, kuruoja pirmakursių grupes.
VIKO VVF SA – tai Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų atstovybė, niekada nestokojanti entuziazmo, iniciatyvumo ir veiklumo. Tai vieta, kur studentas visada gali kreiptis, kai jam kyla rūpesčių, nesutarimų su dėstytojais ar tiesiog turi gausybę idėjų, kurias fakulteto studentų atstovybė gali padėti įgyvendinti. Mus rasite kiekvieną darbo dieną, 11:45 – 12:30 val., 102 aud.

 

VERSLO VADYBOS FAKULTETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
Gabrielė Liaugaudaitė Pirmininkė vvf@vikosa.lt 8 626 89165
Kamilė Kaupytė Vicepirmininkė vvf.vice@vikosa.lt 8 654 84780
Gabrielė Kišūnaitė Vicepirmininkė akademiniams reikalams gabriele.kisunaite@stud.viko.lt 8 619 56473
Mindaugas Murelis Socialinių ir akademinių reikalų
koordinatorius
vvf.soc-akadem@vikosa.lt 8 635 64596
Martynas Narkevičius Laisvalaikio koordinatorius vvf.laisvalaikis@vikosa.lt 8 672 08353
Rosita Jakovlevaitėė Ryšių su visuomene koordinatorė vvf.rsv@vikosa.lt 8 674 46094
Aurelija Grigaitė Rinkodaros koordinatorė vvf.rinkodara@vikosa.lt 8 606 08932
Marta Bielskutė Administratorė vvf.admin@vikosa.lt 8 643 98904

Rask mus socialiniame tinklapyje:

 

Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės internetinis puslapis: www.vikosa.lt