Studentų atstovybė

Vilniaus kolegijos studentų atstovybė (VIKO SA) – tai savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, atstovaujanti visų VIKO studentų interesams. VIKO SA jungia 7 fakultetines studentų atstovybes. Kiekviena iš jų turi savo narius, renginius bei tradicijas. Dažniausiai fakultetinės atstovybės yra pirmasis tarpininkas tarp studento ir administracijos. Taip pat tai studentai, kurie pirmakursius supažindina su studentišku gyvenimu – organizuoja stovyklas, krikštynas, kuruoja pirmakursių grupes.

 

VIKO VVF SA – tai Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų atstovybė, niekada nestokojanti entuziazmo, iniciatyvumo ir veiklumo. Tai vieta, kur studentas visada gali kreiptis, kai jam kyla rūpesčių ar turi gausybę idėjų, kurias Fakulteto studentų atstovybė gali padėti įgyvendinti.

VERSLO VADYBOS FAKULTETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
Pirmininkė Smiltė Kozlovaitė
vvf@vikosa.lt
Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorė Laura Drėgvatė
vvf.soc-akadem@vikosa.lt
Komunikacijos koordinatorė Meilė Rūtelionytė
vvf.rsv@vikosa.lt
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius Artūras Damkus
vvf.admin@vikosa.lt

Daugiau informacijos apie Studentų atstovybę rasite: VIKOSA – VIKO Studentų atstovybė.

Kaip gauti LSP?

Dažniausiai užduodami klausimai apie Lietuvos studento pažymėjimą