Studentų atstovybė

SA

KAS MES?

Vilniaus kolegijos studentų atstovybė (VIKO SA) – tai savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, atstovaujanti visų VIKO studentų interesams. VIKO SA jungia 7 fakultetines studentų atstovybes. Kiekviena iš jų turi savo narius, renginius bei tradicijas. Dažniausiai fakultetinės atstovybės yra pirmasis tarpininkas tarp studento ir administracijos. Taip pat tai studentai, kurie pirmakursius supažindina su studentišku gyvenimu – organizuoja fuksų stovyklas, krikštynas, kuruoja pirmakursių grupes.
VIKO VVF SA – tai Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų atstovybė, niekada nestokojanti entuziazmo, iniciatyvumo ir veiklumo. Tai vieta, kur studentas visada gali kreiptis, kai jam kyla rūpesčių, nesutarimų su dėstytojais ar tiesiog turi gausybę idėjų, kurias fakulteto studentų atstovybė gali padėti įgyvendinti. Mus rasite kiekvieną darbo dieną, 11:45 – 12:30 val., 102 aud.

 

VERSLO VADYBOS FAKULTETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
Viktorija Budilinaitė Pirmininkė vvf@vikosa.lt +37064793020
Laura Degutytė Vicepirmininkė ir administratorė vvf.vice@vikosa.lt +37062328632
Ingrida Maksimavičiūtė Socialinių ir akademinių reikalų
koordinatorė
vvf.soc-akadem@vikosa.lt +37065973495
Ignas Dabužinskas Laisvalaikio koordinatorius vvf.laisvalaikis@vikosa.lt +37060045204
Gabija Strelčiūnaitė Ryšių su visuomene koordinatorė vvf.rsv@vikosa.lt +37068949499
Renata Skudrickaitė Rinkodaros koordinatorė vvf.rinkodara@vikosa.lt +37064692709

Rask mus socialiniame tinklapyje:

 

Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės internetinis puslapis: www.vikosa.lt