Studentų atstovybė

KAS MES?

Vilniaus kolegijos studentų atstovybė (VIKO SA) – tai savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, atstovaujanti visų VIKO studentų interesams. VIKO SA jungia 7 fakultetines studentų atstovybes. Kiekviena iš jų turi savo narius, renginius bei tradicijas. Dažniausiai fakultetinės atstovybės yra pirmasis tarpininkas tarp studento ir administracijos. Taip pat tai studentai, kurie pirmakursius supažindina su studentišku gyvenimu – organizuoja stovyklas, krikštynas, kuruoja pirmakursių grupes.

VIKO VVF SA – tai Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų atstovybė, niekada nestokojanti entuziazmo, iniciatyvumo ir veiklumo. Tai vieta, kur studentas visada gali kreiptis, kai jam kyla rūpesčių ar turi gausybę idėjų, kurias Fakulteto studentų atstovybė gali padėti įgyvendinti.

VERSLO VADYBOS FAKULTETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
Deividas Lukoševičius Pirmininkas vvf@vikosa.lt 
Jūris Dumčius Žmogiškųjų išteklių koordinatorius vvf.hr@vikosa.lt
Gintarė Mogulevičiūtė Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorė vvf.soc-akadem@vikosa.lt
Ugnė Michnaitė Komunikacijos koordinatorė vvf.rsv@vikosa.lt
Evelina Svorobovič Administratorė vvf.admin@vikosa.lt