Studijas reglamentuojantys dokumentai

Studijų dokumentus rasite Vilniaus kolegijos internetinėje svetainėje adresu http://www.viko.lt/studijos/studiju-dokumentai

Vilniaus kolegijos dokumentai:

 • Studijų tvarka
 • Studijų reglamentas (galioja studentams, priimtiems į pirmą kursą iki 2009 m.)
 • Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas
 • Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas
 • Studijų programos keitimo studijų srityje tvarkos aprašas
 • Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo tvarkos aprašas
 • Valstybės finansuojamų studentų rotacijos tvarkos aprašas
 • Lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą tvarkos aprašas
 • Studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarka
 • Studentų įmokų už pakartotinai suteiktas studijų ir už papildomas paslaugas dydžiai
 • Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimo tvarkos aprašas
 • Vilniaus kolegijos apeliacijų nuostatai

 

Verslo vadybos fakulteto dokumentai: