Įstaigų administravimas

Turi organizacinių gebėjimų, atsakingai sieki užsibrėžtų tikslų, moki bendrauti ir bendradarbiauti, mėgsti darbą su klientais, domiesi verslo įmonių veikla? Studijuok įstaigų administravimą!

Įstaigų administravimo programos tikslas – rengti kvalifikuotus įstaigų administravimo specialistus, gebančius savarankiškai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti įstaigos ar jos padalinio veiklą savo kompetencijos ribose, rengti ir valdyti dokumentus, administruoti personalo darbą, asistuoti vadovui, gebančius priimti reikiamus sprendimus ir numatyti asmeninio tobulėjimo gaires.

Jums siūloma moderni, iš esmės atnaujinta, modulinė Įstaigų administravimo studijų programa, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas savarankiškam ir komandiniam studentų darbui, projektiniam darbui, studentai ir dėstytojai skatinami bendrauti ir bendradarbiauti. Studijų metu organizuojamos išvykos į Europos informacijos centrą, Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Prezidentūrą ir kitas viešąsias ir verslo organizacijas.

Studijų formos ir trukmė:

 • nuolatinės studijos – 3 metai;
 • ištęstinės studijos – 4 metai.

Nuolatinės studijos vyksta darbo dienomis, ištęstinės studijos vyksta vakarais ir šeštadieniais. Pasirinkus ištęstines įstaigų administravimo studijas, yra galimybė studijuoti nuotoliniu būdu. Dėstytojų paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias mokymosi aplinkas.

Jūs studijuosite:

 • bendruosius modulius: darniąją plėtrą, komunikaciją;
 • studijų krypties modulius: vadybą, rinkodarą, informacines komunikavimo ir administravimo sistemas, viešąjį administravimą, socialinę verslo aplinką, dvi verslo užsienio kalbas, ekonomiką, apskaitos pagrindus ir finansus, viešųjų renginių ir priėmimų valdymą.
 • laisvai pasirenkamuosius modulius: užsienio kalbą (italų, ispanų, danų, kinų, prancūzų), ryšius su visuomene, kūrybiškumą, derybas, karjeros valdymą, projektų valdymą, verslininkystę, lyderystę ir kt.

Praktikos:

 • profesinė (12 savaičių, 20 ECTS kred.);
 • baigiamoji (12 savaičių , 20 ECTS kred.).

Jūsų laukia profesinė ir baigiamoji praktikos valstybinėse ir privačiose Lietuvos ir užsienio įmonėse, įstaigose ir organizacijose, jų personalo, archyvo ir raštinės padaliniuose – jas atlikdami įtvirtinsite teorijos žinias ir formuosite administratoriui būtinus įgūdžius, susipažinsite su administratoriaus darbu.

Studijos ir praktika užsienyje

Studentams sudaromos sąlygos pagal Erasmus+ studentų mainų programą 1-2 semestrams išvykti studijuoti ir atlikti praktiką ar rengti baigiamąjį darbą užsienyje. Įstaigų administravimo studijų programos studentai studijoms ir praktikai dažniausiai renkasi Rumuniją, Kiprą, Portugaliją, Kroatiją.

Studentams, sėkmingai baigusiems studijas pagal Įstaigų administravimo studijų programą, suteikiamas vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Karjera

Baigus Įstaigų administravimo studijų programą, įsidarbinama verslo ar viešosiose įstaigose vadovo asistentu, administratoriumi, sekretoriumi, personalo, archyvo, raštinės ar kituose padaliniuose. Lietuvos darbo biržos 2018 m. birželio 1 d. duomenimis, Įstaigų administravimo studijų programą baigusiųjų įsidarbinimas siekia 98 procentus.

Studijų tęstinumas

Įstaigų administravimo studijų programos absolventai studijas gali tęsti pagal universitetinių studijų programas Lietuvoje ir užsienyje.

Studijuodami taip pat galėsite:

 • dalyvauti Verslo vadybos fakulteto Renginių asistentų grupės veikloje: asistuoti verslo ir viešosioms organizacijoms jų rengiamų seminarų, mokymų, konferencijų metu ir įgyti renginių organizavimo praktinių žinių ir įgūdžių;
 • dalyvauti kasmetinėje verslumą ir kūrybiškumą skatinančioje rinkodaros idėjų mugėje „Rinkodaros dienos“, Lietuvos ir užsienio Verslo praktinio mokymo firmų mugėse, tarptautinėse ir respublikinėse studentų konferencijose;
 • dalyvauti SMD (Studentų mokslinė draugija) veikloje;
 • dalyvauti Tarptautinėje savaitėje ir tobulinti žinias užsienio dėstytojų paskaitose;
 • dainuoti, šokti ir sportuoti ansamblyje „Voruta“, merginų chore „Vaidilutė“;
 • dalyvauti Kolegijos ir fakulteto Studentų atstovybės veikloje!

Jei Tau patinka būti matomam, bendrauti su žmonėmis – rinkis šią studijų programą!

Įstaigų administravimo studijų programos pažangos ataskaita