Darnios įmonės plėtros modeliavimas

6/8 akad. val. trukmės mokymai

Mokymų tikslas – išsiaiškinti darnios plėtros principų įgyvendinimo teikiamus privalumus įmonei ir parengti įmonės transformavimo į darnią procesinį modelį.

Programa:

  • Verslo modelių apžvalga;
  • Darni plėtra: kam to reikia ir kokia nauda įmonei?
  • Darni plėtra ir įmonių socialinė atsakomybė: teorija ir praktika;
  • Įmonės transformavimo į darnią etapų analizė.

Nauda dalyviui:

  • Susipažins su įvairiais verslo modeliais;
  • Suvoks darnios plėtros koncepcijos esmę;
  • Vertins įmonės socialinę atsakomybę aplinkai, darbuotojams, klientams, visuomenei;
  • Gebės generuoti idėjas, taikant kūrybiškumo metodus;
  • Sukurs įmonės transformavimo į darnią procesinį modelį.

 


Kontaktai pasiteirauti

Projektų vadovė Fausta Kepalienė
Elektroniniu paštu: f.kepaliene@vvf.viko.lt