Komandos formavimas

6/8 akad. val. trukmės mokymai

       Mokymų tikslas – suteikti teorinių ir praktinių žinių apie komandinio darbo valdymo principus ir priemones, bei jų pritaikymą kasdienėje veikloje.

Programa:

 • Komandos samprata ir esminiai bruožai;
 • Komandos formavimo tikslai ir principai;
 • Vaidmenų tipai ir tarpasmeniniai santykiai komandoje;
 • Komandos formavimo stadijos;
 • Funkcijų pasidalijimas komandoje;
 • Pagrindinės komandos normos;
 • Komandos efektyvumo principai;
 • Komandinio darbo proceso valdymas;
 • Atsakomybės pasidalijimas komandoje;
 • Vadovo pozicija komandoje;
 • Komandos pasiektų rezultatų vertinimas;
 • Krizių valdymas komandoje.

Nauda dalyviui:

 • Gebės skatinti bendradarbiavimą, iniciatyvą, gerus santykius organizacijoje, vidinę darbuotojų motyvaciją;
 • Gebės sumažinti įtampą, stresą darbe ir nekonstruktyvius tarpusavio nesutarimus;
 • Mokės suformuoti komandą, ugdyti kiekvieno asmeninę atsakomybę už komandos pasiekimus;
 • Gebės atskleisti savo ir kitų komandos narių asmeninius sugebėjimus.

LEKTORIUS

Doc. dr. Adomas Vincas Rakšnys

Doc. dr. Adomas Vincas Rakšnys –  socialinių mokslų daktaras (vadyba), publikavęs daugiau nei 40 mokslo darbų (mokslinės publikacijos, mokslo studijos) autorius ir bendraautorius. Vilniaus Kolegijos, Mykolo Romerio universiteto docentas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto dėstytojas. Mokymus veda įvairių verslo viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų darbotuojams.

 


Kontaktai pasiteirauti

Projektų vadovė Fausta Kepalienė
Elektroniniu paštu: f.kepaliene@vvf.viko.lt