Idėjų generavimo sesija

3/6 akad. val. aktyvūs ir interaktyvūs mokymai

       Sesijos tikslas – ugdyti individualų ir organizacinį kūrybiškumą, originalumą, laisvų minčių, darbų, talento raišką, toleranciją ir lankstumą generuojant radikaliai naujas idėjas, pagal unikalią danų mokslininkų sukurtą, vienintelių Lietuvoje Vilniaus kolegijos specialistų taikomą, “Creative Platform” metodiką.

Programa:

 • Creative Platform: kas tai?
 • Problemos apibrėžimas;
 • Individualių radikaliai kūrybiškų idėjų generavimo praktinė sesija;
 • Komandinių radikaliai kūrybiškų idėjų generavimo praktinė sesija;

Nauda dalyviui:

 • Gebės kūrybiškai ir lanksčiai spręsti įmonės problemas;
 • Pagreitinti naujų nestandartinių idėjų iškėlimą ir pritaikymą;
 • Pasinaudoti nauja idėjų generavimo metodika;
 • Kurti naujus inovatyvius produktus ar paslaugas, o kartu ir naujus potyrius;
 • Gerinti organizacijos mikroklimatą;
 • Atrasti savyje ir komandos nariuose išskirtinumą;
 • Pasiekti organizacinės sistemos darną.

LEKTORIAI

  Danutė Rasimavičienė

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė, organizacinio kūrybiškumo ir viešojo kalbėjimo specialistė, dirbanti pagal unikalią Olborgo universiteto (Danija) mokslininkų sukurtą Creative Platform kūrybiškumo skatinimo metodiką. Stažavosi Europoje, Pietų Amerikoje. Laisvai samdoma OVC Consulting lektorė. Studijų kokybės vertinimo centro ir Estijos aukštojo ir profesinio mokslo kokybės agentūros ekspertė, šešerius metus ėjusi Europos aukštųjų verslo mokyklų tinklo prezidentės pareigas. Konsultacinio darbo su verslo įmonėmis patirtis – per 20 metų.

Mokymus veda: lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

  Nida Mačerauskienė

N.MačerauskienėKūrybiškumo ir verslo inovacijų (Creativity and Business Innovations) jungtinės studijų programos kuratorė, Verslo inovacijų katedros vedėja. Pagal danų mokslininkų Creative Platform kūrybiškumo ugdymo metodiką dirbanti specialistė, nuolat stažuojasi Europos, Azijos, Amerikos verslo įmonėse, skaito paskaitas užsienio aukštosiose mokyklose. Europos verslo aukštųjų mokyklų asociacijos SPACE Network Turizmo ir svetingumo komiteto ekspertė. Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) narė. Straipsnių kūrybiškumo temomis autorė.

Mokymus veda: lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

  Danguolė Oželienė

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto prodekanė, Turizmo katedros lektorė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto vadybos mokslo krypties doktorantė. Lektorės mokslinių interesų sritis – darnus, kūrybiškas verslas, atitinkantis bendros vertės kūrimo modelį. Įmonės darnios plėtros modeliavimo tema parengti moksliniai straipsniai, skaityti pranešimai forumuose, tarptautinėse mokslinėse-praktinėse konferencijose. Lektorė skaito paskaitas užsienio aukštosiose mokyklose, stažavosi Europos, Azijos ir Amerikos inovatyviausiose verslo įmonėse.

Mokymus veda: lietuvių kalba.

  Laima Paraukienė

Vadybos katedros vedėja, lektorė, kurios mokslinių interesų sritys – Europos Sąjungos politika, tarptautinė prekyba, įmonių plėtros strategijos. Pagal danų mokslininkų Creative Platform kūrybiškumo ugdymo metodiką dirbanti specialistė, nuolat stažuojasi Europos, Azijos, Amerikos verslo ir viešojo sektoriaus įmonėse, veda kūrybiškumo mokymus verslui ir viešajam sektoriui (2015 m. organizuoti kūrybiškumo mokymai su metodikos kūrėju, Danijos Olborgo universiteto mokslininku, kūrybiškumo treneriu Dr. C. Christian Byrge, organizuoti mokymai Čilėje, įmonės „Algramo“ darbuotojams, taip pat – forume „Vilnius – atviras idėjoms miestas“ bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe).

Mokymus veda: lietuvių, anglų kalbomis.


Kontaktai pasiteirauti
Elektroniniu paštu: g.zilinskaite[eta]vvf.viko.lt
Telefonu: (8 5) 219 1644