Socialinė atsakomybė

Darniosios plėtros strateginės nuostatos ilgalaikėje perspektyvoje – ugdyti išsilavinusius, savarankiškus, aktyvius ir atsakingus visuomenės narius, plėtoti intelektualinį visuomenės potencialą, kad žinios ir mokslas užtikrintų darnų ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos siekių įgyvendinimą. Visose fakulteto studijų programose dėstomas Darniosios plėtros modulis, kuriuo siekiama gebėti paaiškinti darnios plėtros būtinybės priežastis, darnumo kriterijus, suprasti darnios plėtros koncepciją, identifikuoti ekonomines problemas darnumo aspektu, paaiškinti neigiamus nedarnios ekonominės plėtros ekologinius ir socialinius padarinius. Praktiškai analizuojama įmonių socialinė atsakomybė prieš vartotojus, verslo partnerius, bendruomenę, konkurentus.

Studentai rengia baigiamuosius darbus socialinės atsakomybės, darnaus vystymosi principų įgyvendinimo įmonėse temomis: Radvilė Pakėnaitė -„Socialinės atsakomybės stiprinimas AB „TETAS“ Panevėžio padalinyje“, Almina Saibutytė – „Darniosios plėtros principų taikymas Lietuvos verslo praktinių mokymo firmų „Simulith“ veikloje“, Ineta Žemaitytė – tema „UAB „SEB gyvybės draudimas“ socialinės atsakomybės stiprinimas“, Ana Larikova „Darnaus turizmo principų taikymas Holiday Inn Vilnius viešbutyje“, Martynas Kairavičius – „Socialinės atsakomybės įtaka “Falcon Private Bank Ltd” verslo santykių tobulinimui“ ir kt. Studentai, yra skatinami atlikti praktikas įmonėse, kurios Lietuvoje vykdo socialiai atsakingą veiklą (AB „LESTO“, UAB „TETAS“, „SEB bankas“ ir kt.).

Fakulteto dėstytojai kartu su studentais dalyvauja tarptautiniuose projektuose, orientuotuose į darnųjį vystymąsi: „Žalioji darnioji ekonomika“, Etikos kodas 2020 viešbučių, svetingumo paslaugų ir turizmo vadybai”, “Kultūrų dialogas nuolat kintančio pasaulio piliečių akimis”, Globalizacijos iššūkiai ir galimybės smulkiam ir vidutiniam verslui akimis“.

Fakulteto ūkio tarnybos veikla orientuota išteklių taupymo, atliekų rūšiavimo ir jų mažinimo kryptimi. Fakulteto bendruomenė kiekvieną pavasarį dalyvauja aplinkosauginėje akcijoje „Darom“ tuo prisidėdama prie Verkių seniūnijos teritorijos tvarkymo.