Ülemiste City, Taline, Estijoje, vyko „Creative Entrepreneurship” studijų vizitas, kuriame dalyvavo studentai, dėstytojai ir projektų vadovai iš septynių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Norvegijos, Islandijos bei Danijos, tarp jų ir VVF atstovai.  

Ülemiste City, Taline, Estijoje, 2019 m. sausio 16-18 d. vyko „Creative Entrepreneurship“ studijų vizitas, kuriame dalyvavo studentai, dėstytojai ir projektų vadovai iš septynių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Norvegijos, Islandijos bei Danijos. Vilniaus kolegijos

Verslo vadybos fakultetą atstovavo lektorė Daiva Pakalnė, Projektų valdymo skyriaus vedėja Katažyna Kuckevič, Turizmo vadybos studijų programos II kurso studentė Ineta Gričiūtė, Kūrybiškumo ir verslo inovacijų studijų programos I kurso studentas Domantas Klimavičius ir Tarptautinio verslo studijų programos I kurso studentas Martynas Šiaudkulis. Studijų vizitas – tai “Building Educational Cooperation in Smart City” projekto dalis, finansuojamo iš Nordplus Horizontal 2018 programos.

Studijų vizito tikslas – įvairių kūrybinių verslumo veiklų (susitikimų, seminarų, paskaitų) pagalba dalytis patirtimi, gerąja praktika ir žiniomis, siekiant skatinti verslumą tiek tarptautinėje, tiek nacionalinėje plotmėje.

Pirmąją dieną studijų vizito dalyviai lankėsi Ülemiste City įmonėse: „Let´s do it world!“, „Zone“, „ABB“, „Estonian Association of Information Technology and Telecommunications“, „Restaurant Juur“, „Tax and Customs Board“, „Securitas“, „Innove Foundation“ ir „Tallinn Airport“. Čia, kartu su įmonių atstovais, jie gilinosi į protingojo miesto (angl. smart city) veiklas, stiprybes ir iššūkius.

Antrąją dieną dalyviai buvo suskirstyti į grupes praktiniams užsiėmimams. Studentams teko įvertinti aplankytų kompanijų pažangą, nustatyti ateities perspektyvas ir surasti naujų idėjų produktams ir paslaugoms, kurios galėtų būti plėtojamos Ülemiste mieste. Tuo tarpu dėstytojai ir projektų vadovai aptarė, kaip verslumo kompetencijos turėtų būti plėtojamos tiek profesinėse, tiek aukštosiose mokyklose.

Trečią dieną studentai pristatinėjo Ülemiste City plėtros idėjas, kartu su dėstytojais diskutavo apie verslumo ugdymą aukštosiose mokyklose ir įvardijo savo poreikius bei pastabas pasiūlytam modeliui. Atvirosios paskaitos Ülemiste City bendruomenei metu pranešimą „Entrepreneurial mindset – how to think like an entrepreneur“ tema skaitė VVF dėstytoja Daiva Pakalnė.

Bendras projekto „Building Educational Cooperation in Smart City“ tikslas – didinti jaunų specialistų integraciją į darbo rinką, atkreipiant dėmesį į verslo sektoriaus poreikius.