Verslo vadybos fakulteto lektorė, Reklamos ir komunikacijos katedros vedėja Daiva Aktas lankėsi University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere“  – USPEE Kišiniove (Moldova) pagal Erasmus+ mobilumo dėstymo vizito programą.

Mobilumo savaitės metu studentams skaitytos paskaitos apie projektinį mokymą studijų procese, projektų valdymą ir kūrybinių idėjų integravimą rengiant projektus reklamos ir ryšių su visuomene studijų programose.

Susitikimuose su universiteto Rektoriumi, Ekonomikos fakulteto dekanu, Verslo administravimo ir rinkodaros katedros vedėja, Buhalterinės apskaitos katedros vedėja, Erasmus koordinatore buvo apžvelgta verslo situaciją Lietuvoje ir studijos Vilniaus kolegijoje, pasidalinta gerąja patirtimi, pristatytos studijų programos Verslo vadybos fakultete, aptarta galima bendradarbiavimo plėtra studijų procese, akademinių bei mokslinių mainų galimybės, užmegzti kontaktai naujam bendradarbiavimui. Studentai ir dėstytojai buvo pakviesti į Vilniaus kolegijos organizuojama Vasaros stovyklą.