2020 m. vasario 27-28 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas bei Simulith centras organizavo seminarą „Kūrybiškas mąstymas ir kalbėjimas“ Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrovių imitacinių vadovams.
Svečiai iš skirtingų Lietuvos miestų dalyvavo interaktyviuose mokymuose, ugdančiuose individualų ir organizacinį kūrybiškumą, originalumą, laisvų minčių, darbų, talento raišką, toleranciją ir lankstumą, generuojant radikaliai naujas idėjas, pagal unikalią danų mokslininkų sukurtą, vienintelių Lietuvoje Vilniaus kolegijos specialistų taikomą, „Creative Platform” metodiką. Mokymus vedė Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Nida Mačerauskienė ir Tarptautinio verslo katedros vedėja Neringa Miniotienė. Be to, seminaro metu imitacinių bendrovių vadovai gilino savo viešojo kalbėjimo įgūdžius kartu su dramos teatro režisieriumi, retorikos mokytoju Donaldu Duškinu.
Seminaro metu įvyko jungtinis Asociacijos LIBA narių ir IB vadovų susirinkimas, kuriame buvo aptartos tinklo veiklos perspektyvos, pristatytas ir tvirtintas Jungtinio „Simulith“ centro ir asociacijos LIBA strateginio veiklos planas.