Pirmojo etapo studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Vilniaus kolegijoje vyks rugpjūčio 24-26 d.

Vadovaudamiesi LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytomis būtinosiomis sąlygomis dėl COVID-19 plitimo suvaldymo, mūsų visų saugumo labui prašytume pasirašyti studijų sutartis nuotoliniu būdu, naudojantis elektronine bankininkyste arba elektroniniu parašu.

Prieš inicijuodami elektroninės sutarties pasirašymą, stojantieji turi sumokėti 45 eurų registracijos studijoms įmoką į vieną iš nurodytų sąskaitų:

AB SEB bankas, sąskaita – LT23 7044 0600 0418 4167;

AB Luminor bankas, sąskaita – LT98 4010 0424 030 98540;

AB bankas SWEDBANK, sąskaita – LT14 7300 0100 3533 9620;

AB Šiaulių bankas, sąskaita – LT23 7180 3000 0014 1088.

gavėjas – Vilniaus kolegija;

įmokos pavadinimas – registracijos studijoms įmoka;

įmokos kodas – 3009;

mokėtojas/ mokėjimo paskirtis – įrašomas stojančio vardas, pavardė, asmens kodas.

Elektroniniu būdu sutartys su pakviestaisiais sudaromos LAMA BPO IS skiltyje UŽPILDYTAS PRAŠYMAS pasirinkus nuorodą „Pakviestieji į Vilniaus kolegiją gali peržiūrėti/ sudaryti elektroninę studijų sutartį čia“.

Elektroninės sutarties sudarymo žingsniai.

Apgyvendinimas bendrabutyje

Lietuvos studento pažymėjimas LSP

Tiesioginiu būdu studijų sutartys su pakviestaisiais sudaromos adresu Studentų g. 39A, Vilnius.

Įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą tiesioginiu būdu ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

Studijų sutartį sudarydami tiesioginiu būdu, pakviestieji turi pateikti šių dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti):

  • pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitą (-us) vidurinį išsilavinimą liudijantį (-ius) dokumentą (-us);
  • kitus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  • kvitą, įrodantį 45 eurų studijų registracijos įmokos sumokėjimą į vieną iš aukščiau nurodytų banko sąskaitų;
  • dokumentus, patvirtinančius vardo arba pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta tuo pačiu vardu arba ta pačia pavarde;
  • visus kitus prašyme nurodytus dokumentus;
  • fotonuotrauką (3´4 cm).