Iki 2015 m. rugsėjo 27 d. studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2015/ 2016 mokslo metams, turi pateikti elektroninius prašymus-anketas .

Studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per metus negali viršyti studento mokamos metinės studijų kainos ar jos dalies;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 1 900 Eur per metus);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur per metus).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Paskolos gavėjo bendra per visas studijas gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (14 630 Eur). Studentai norintys gauti paskolą studijų kainai, kurie jau pasiekė šį limitą, gali raštu kreiptis į fondą dėl jo padidinimo. Su prašymu fondui būtina pateikti aukštosios mokyklos pažymą apie studijų rezultatus bei studento mokamą kainą už studijas. Prašymai dėl limito didinimo turi būti pateikti iki prašymų-anketų priėmimo termino pabaigos.

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams 2015 m. rudens semestrą bus teikiamos ir valstybės paskolos studijų įmokai sumokėti. Šias paskolas gali gauti studentai, iki 2009 m. įstoję į valstybės dalinai finansuojamas studijų vietas. Teisę gauti šią paskolą turi pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studijų studentai, kurie moka studijų įmoką.

Planuojama, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti 2015 m. spalio 13 dieną.

Informuojame, kad Vyriausybei pateiktas nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Tikėtina, kad nutarimo projekte numatyti pakeitimai įsigalios jau šį rudenį išduodamoms valstybės remiamoms paskoloms. Su projektu susipažinti galite čia

Čia rasite daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas .

Studijų tarnybos vyresnioji specialistė
Anželika Slimanavičienė