Nuolatinės (sesijinės) studijos

  • Tvarkaraštis/Timetable
  • Instrukciją, kaip peržiūrėti tvarkaraštį rasite čia / Instructions on how to view the timetable can be found here
  • Galimi paskaitų tvarkaraščių pakeitimai. Būkite dėmesingi ir nuolat sekite informaciją.

2023-2024 m. m. pavasario semestro nuolatinių (sesijinių) studijų egzaminų/projektų gynimo tvarkaraščiai / 2023-2024 spring semester sessional studies exam/project defense Timetables

1 kursas (18 ir 9 sav.)
2 kursas (18 ir 9 sav.)
2 kursas (profesinė praktika)
1st course (18 and 9 weeks)
2nd course (professional practice)

Dėstytojų konsultacijų tvarkaraštis/Timetable for lectures consultations