Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas organizuoja studentų priėmimą rugpjūčio 24-31 dienomis į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas nuolatinių (NL) ir ištęstinių (I) studijų vietas šiose studijų programose:

 • Kūrybiškumas ir verslo inovacijos anglų kalba (NL)
 • Įstaigų administravimas (NL, I)
 • Reklamos vadyba (NL)
 • Ryšiai su visuomene (NL, I)
 • Turizmo vadyba anglų kalba (NL)
 • Turizmo vadyba lietuvių kalba (I)
 • Viešbučių ir restoranų verslas (NL)

Reikalingi dokumentai įforminant priėmimą:

 • pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti);
 • brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas (-i) vidurinį išsilavinimą liudijantis (-ys) dokumentas (-ai) (originalą (-us) parodyti, kopiją įteikti);
 • 1 fotonuotrauka (3*4 cm) (įteikti);
 • kvitas, įrodantis studijų registracijos įmokos (40 Eur) sumokėjimą (įteikti).

Dokumentai priimami:
249 kabinete nuo 8.30 iki 15.30 val.
Verslo vadybos fakultetas (Didlaukio 49, Vilnius)
Tel.: (8 5) 219 1709