Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro dėstytojai nuotoliniu būdu dalyvavo XI Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ir III Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Darnioji daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė“.

Kolegijos lektoriai, atlikę tyrimą Užsienio kalbų mokymo (-si) turinio tobulinimo galimybės Vilniaus kolegijoje“, parengė keturis pranešimus. Centro docentė dr. Galina Kavaliauskienė pateikė studentų požiūrį į socialinių tinklų taikymą mokantis anglų kalbos (bendraautorė – Centro vedėja Jūratė Patackaitė), lektorė Danutė Belazarienė pristatė studentų pasiekimų vertinimo metodus mokant verslo anglų kalbos (bendraautorė lektorė Halina Klupšienė). Konferencijoje buvo pristatyti ir du stendiniai pranešimai: lektorė Virginija Andriusevičienė nagrinėjo duomenų bazių išteklių naudojimą mokant profesinės anglų kalbos, o lektorė Violeta Žemaitienė pateikė dėstytojų ir studentų kokybiškų paskaitų sampratą.

 

Užsienio kalbų centro vedėja
Jūratė Patackaitė