Geroji praktinio mokymo patirtis ir naujos tarptautino bendradarbiavimo perspektyvos. Tokį bagažą į Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetą parvežė Erasmus+ mobilumo dėstymo vizite Belgijoje dalyvavusios dėstytojos Birutė Vaitėnienė ir Ramunė Vaičiulytė.

 

Šiais metais fakultete startavusioje naujoje ryšių su visuomene studijų programoje dėstančios specialistės 2017 m. gegužės 2 – 5 d. lankėsi Artevelde universitetinėje kolegijoje Gento mieste (Artevelde university college Ghent) ir dalyvavo čia surengtose „Tarptautinėse dienose 2017“. Šiais metais  organizuotas renginys buvo skirtas keturių studijų programų – tarptautinio verslo ir komunikacijos vadybos, viešojo administravimo bei žurnalistikos – studentams.

Tris dienas vykusiame renginyje dalyvavo per 40 dėstytojų iš bemaž 20 šalių. „Tarptautinėse dienose 2017“ dėstytojai anglų kalba skaitė paskaitas įvairia studentams aktualia tematika. Lietuvą atstovavusios Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dėstytojų paskaitos labiausiai domino komunikacijos vadybos studentus: 300 šią studijų programą Artevelde universitetinėje kolegijoje Gente studijuojančių jaunuolių turėjo išskirtinę galimybę susipažinti su lietuviškais pavyzdžiais B. Vaitėnienės paskaitoje apie reputaciją ir krizių valdymą bei R. Vaičiulytės paskaitoje apie organizacijų bei nuomonės lyderių komunikacijos pokyčius socialiniame tinkle „Facebook“.

„Tarptautines dienas 2017“ Gente organizavusios Artevelde universitetinės kolegijos atstovai, kuruojantys Erasmus+ mobilumo dėstymo programą bei tarptautinius ryšius, itin svetingai pasitiko Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dėstytojas. Siekiant glaudesnio tarptautinio bendradarbiavimo, Belgijos kolegos išsamiai supažindino su vos prieš ketverius metus naujai įrengtu kolegijos pastatu, jo materialine baze, dėstytojais, studijų programomis ir kt., taip pat pateikė pasiūlymų, kuo galėtų būti naudingas abiejų kolegijų bendradarbiavimas. Vizito metu norą bendradarbiauti su Vilniaus kolegija išreiškė ir dalyviai iš kitų šalių – ypač didelę iniciatyvą rodė Tamperės kolegijos (Tampere unversity of applied sciences) Suomijoje atstovai.

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dėstytojos B. Vaitėnienė ir R. Vaičiulytė įsitikinusios, kad vizito metu užmegzti ryšiai turės puikių tarptautinio bendradarbiavimo rezultatų, o dalijimasis žiniomis bei patirtimi – naudingas abiejų mokslo institucijų bendruomenėms. Vizito detalėmis dėstytojos planuoja pasidalinti su kolegomis ir neabejoja, kad tai bus itin naudinga tobulinant naująją ryšių su visuomene studijų programą bei organizuojant įvairius tarptautinius projektus.