Vilniaus kolegija ir Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga suvienijo jėgas, kad dirbdami drauge pasiektų užsibrėžtų tikslų, tobulintų RYŠIŲ SU VISUOMENE studijų programą, bendrų renginių metu dalintųsi patirtimi.

 

Vilniaus kolegija ir Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga  (LRVS) suvienijo jėgas, kad dirbdami drauge pasiektų užsibrėžtų tikslų, tobulintų naująją RYŠIŲ SU VISUOMENE studijų programą, bendrų renginių metu dalintųsi sukaupta patirtimi. Vasario 24 dieną Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė ir LRVS Tarybos pirmininkė Lina Jakučionienė pasirašė oficialią organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.

Ši sutartis leis šalims bendradarbiauti, siekiant užtikrinti veiksmingą komunikacijos, bei ryšių su visuomene srities  ir mokslo sąveiką, kuriant palankias sąlygas profesinės srities plėtrai ir prestižo stiprinimui Lietuvoje, kartu populiarinant ryšių su visuomene sritį ir augintis naująją profesionalų bendruomenę.