Vilniaus kolegijos Verslo Vadybos fakultete š. m. kovo 6 d. vyko 3-ioji tarptautinė studentų vaizdo konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“, skirta Vilniaus kolegijos 15 metų sukakčiai paminėti. Konferencija subūrė daugiau kaip 100 Vilniaus kolegijos, Utenos kolegijos, Socialinių mokslų kolegijos ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bei Erasmus studentų, kurie lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis skaitė pranešimus apie vertybių svarbą jauno žmogaus gyvenime, atskleidė savo požiūrį į šiuolaikines studijas, karjerą ir savanorystę, studijas ir praktiką užsienyje, analizavo verslo idėjas, inovacijas ir kt.

Gausiai susirinkusius dalyvius sveikino VVF prodekanė Danguolė Oželienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Jonas Laniauskas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Universitetinių studijų instituto Užsienio kalbų katedros vedėja doc. dr. Dileta Jatautaitė, fakulteto Studentų mokslinė draugija ir Studentų atstovybė.

Jau tradicija tapusi konferencija skatina studentų mokslinę veiklą, kritinį mąstymą, gebėjimą atlikti tyrimus, rinkti, analizuoti ir perteikti informaciją, diskutuoti visuomenei aktualiomis temomis bei skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų.

 

Vadybos katedros vedėja
Laima Paraukienė