Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programos finansuojamo projekto „Ukrainos studijų platforma – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“ darbai jau prasidėjo. Šį savaitgalį Kijevo fakulteto delegacija aptarė bendradarbiavimo gaires, plenarinio posėdžio metu pristatė Vilniaus kolegiją, lektorė A. Turčinskaitė-Balčiūnienė perskaitė pranešimą.

 

Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programos finansuojamo projekto „Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams)  – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“, kurio pareiškėjai bei vykdytojai: Vilniaus kolegija ir Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universitetas (Ukraina), įgyvendinimo darbai jau prasidėjo.

Balandžio 19-21 dienomis Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto komanda lankėsi Kijevo nacionaliniame technologijų ir dizaino universitete: lektorė dr. Aleksandra Pečiūrienė, Vadybos katedros vedėja ir lektorė Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė, lektorė Gintarė Gulevičiūtė ir projektų vadovė Ieva Kraujalytė. Įvyko susitikimas su projekto partneriais ir universiteto rektoriumi, aptartos bendradarbiavimo gairės. Balandžio 20 d. dalyvauta Tarptautinėje mokslinėje ir praktinėje konferencijoje „Aktualios šiuolaikinio dizaino problemos“. Dr. A. Pečiūrienė konferencijos plenarinio posėdžio metu pristatė Vilniaus kolegija ir  VK Verslo vadybos fakultetą, tarė sveikinimo žodį konferencijos dalyviams. A. Turčinskaitė-Balčiūnienė perskaitė pranešimą „Design Inspiration: Innovative Ideas Based on Creative Platform“, parengtą drauge su Verslo inovacijų katedros vedėja Nida Mačerauskiene.


Šią savaitę Švietimo ir mokslo ministerija oficialiai patvirtino, kad Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ir partnerių projektas „Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas“ – patvirtintas. Šiuo metu intensyviai ruošiamasi jo įgyvendinimui.

 

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas inicijavo projektą „Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas“, kurį įgyvendins su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinėmis kolegijomis.  Tyrimą atliks fakulteto ir partnerių Studentų mokslinės draugijos.

Projekto tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti tiriamąją veiklą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Projekto dalyviai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų studentai siekiantys įvaldyti šiuolaikinių mokslinių tyrimų metodus ir sustiprinti savo gebėjimus bendradarbiauti nacionaliniu mastu.

Projektas bus įgyvendinamas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų savivaldybėse nuo š. m. gegužės 2 d. iki gruodžio 15 d. Projekto veiklos: 1. literatūros ir studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tema analizė (š. m. gegužė), 2. tyrimo metodikos, klausimynų parengimas (š. m. birželis); 3. tyrimas apklausiant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų aukštųjų mokyklų studentus (š. m. rugsėjis), 4. Rezultatų suvedimas, apdorojimas ir analizė (š. m. spalis), 5. Tyrimo ataskaitos parengimas (š. m. lapkričio) pirmos 2 savaitės, 6. Tyrimo rezultatų viešinimas ir sklaida Vilniaus kolegijos ir projekto partnerių interneto svetainėje Facebook, Youtube paskyrose (nuo š. m. lapkričio vidurio iki gruodžio 15 d.).

Visos veiklos bus įgyvendinamos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose aktyviai dalyvaujant ne tik paraiškos teikėjui – Vilniaus kolegijai, bet ir visiems projekto partneriams. Tyrimui atlikti bus taikomas kiekybinis metodas. Studentams apklausti bus parengtos anketos, apimančios atvirus ir uždarus klausimus. Tyrimo rezultatų analizei bus panaudota SPSS programinė įranga. Projektas ne tik sustiprins studentų gebėjimą atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauti, bet ir padės aukštųjų mokyklų vadovams ir darbuotojams priimti tyrimo atskleistais faktais pagrįstus sprendimus.


Pavasaris – puikus metas skleistis kūrybiškumui. Unikalia „Creative Platform“ metodika paremtus kūrybiškumo mokymus išbandė Lietuvos teismų Komunikacijos skyrių specialistai ir Personalo valdymo profesionalų asociacijos nariai.

 

Kiekviename iš mūsų slypi kūrybiškumas, tik reikia išmokti jį išlaisvinti! Kūrybiškumo mokymai, paremti unikalia „Creative Platform“ metodika, ją savo darbe taiko ir patirtimi mielai dalinasi fakulteto lektoriai. Šį pavasarį kūrybiškumo mokymus progos išbandyti turėjo Lietuvos teismų Komunikacijos skyrių specialistai ir Personalo valdymo profesionalų asociacijos nariai.

Žaismingi ir įtraukiantys mokymai, skirti individualiam ir grupiniam kūrybiškumui ugdyti, nepaliko abejingų. Profesionaliai vadovaujami fakulteto dekanės Danutės Rasimavičienės ir Verslo inovacijų katedros vedėjos Nidos Mačerauskienės dalyviai išlaisvino savo kūrybiškumą ir sugeneravo daug puikių idėjų problemoms spręsti.

Džiugu, kai gali dalintis tuo, ką labai vertini, o Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete, tai Kūrybiškumo mokymai. Trijų valandų mokymai praskrieja nepastebimai!

 

Kūrybiškumo mokymų Lietuvos teismų Komunikacijos skyrių specialistams nuotraukų albumas:
https://www.facebook.com/pg/viko.vvf/photos/?tab=album&album_id=1624459774314728

Kūrybiškumo mokymų Personalo valdymo profesionalų asociacijos nariams nuotraukų albumas:
https://www.facebook.com/pg/viko.vvf/photos/?tab=album&album_id=1670723586355013


„Verslas mumis tiki ir vertina, tą įrodo jų dovanos fakultetui,“ – teigia Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto rinkodaros ir komunikacijos vadybininkė Rūta Krukonienė.

 

Glaudus ryšys tarp verslo įmonių ir mokslo įstaigų – būtinas. Verslo atstovai, atvykę į paskaitas, savo istorijomis, iš realaus įmonių gyvenimo, leidžia studentams lengviau įsisavinti išmoktą teoriją ir prigretina prie realaus gyvenimo.

Jau ne pirmus metus Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas bendradarbiauja su tarptautine įmone „Western Union“, kurių atstovai lankosi paskaitose, vertina studentų projektus arba mielai priima studentus pas save įmonėje, išvykstamųjų paskaitų metu ir supažindina su įmonės veikla.

Šią gražią „Western Union“ ir Vilniaus kolegijos draugystę šiemet vainikavo išskirtinė dovana Verslo vadybos fakultetui – ryškiaspalviai baldai laisvalaikio zonai. Dovana džiugina ne tik studentus, bet ir fakulteto darbuotojus. Nuo šiol fakultete turime dar vieną kampelį, kuriame smagu susiburti ir jaukiai leisti laiką pertraukų.


„Džiugu, kad  Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas dabar ruošia ir ryšių su visuomene specialistus, kurių rinkoje trūksta. Savo, kaip komunikacijos specialisto, karjerą pradėjau būtent šiame fakultete,“ – taip paskaitą, apie darniosios plėtros vertę įmonei, RYŠIŲ SU VISUOMENE studentams pradėjo komunikacijos specialistas ir reklamos vadybos absolventas Paulius Stonis.

 

Ilgametis „Lietuvos energijos“ komunikacijos projektų vadovas Paulius Stonis Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ryšių su visuomene studentams  šią savaitę skaitė pranešimą „Darni plėtra: vertė įmonei ir visuomenei“. Prieš kiek daugiau nei dešimtį metų pranešėjas pats baigė studijas Vilniaus kolegijoje. Reklamos vadybos absolventas savo, kaip komunikacijos specialisto, karjerą pradėjo būtent šioje kolegijoje. Susitikimo su studentais metu svečias negailėjo džiugių žodžių apie dar ganėtinai naują ryšių su visuomene studijų programą Vilniaus kolegijoje, kuri vykdoma dar tik antrus metus. Paulius Stonis tvirtino, kad ši studijų programa yra labai perspektyvi, o puikių specialistų rinkoje iki šiol trūksta.

Verslo pasaulio atstovai ir savo sričių profesionalai savo apsilankymais dažnai nudžiugina studentus. Fakulteto dėstytojai svečių pranešimus integruoja į paskaitas, taip sukurdami pridėtinę vertę ir vertingą galimybę, studentams išgirsti apie praktinį teorinių žinių pritaikymą realiose įmonėse. Džiugu, kai atvykę svečiai ne tik papasakoja apie būsimos studentų specialybės perspektyvas, bet ir patvirtina, jos paklausumą.