Verslo vadybos fakulteto dėstytojai dalijosi kūrybiškumo ugdymo pagal Kūrybinės aikštelės metodiką patirtimi su kolegomis iš Baltarusijos universitetų.

 

Gegužės 25 – 27 dienomis organizacijos „Novaja Evrazija“ kvietimu jau antrą kartą šiais mokslo metais Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė ir Verslo inovacijų katedros vedėja Nida Mačerauskienė Minske vedė Kūrybinės aikštelės (Creative Platform) metodikos taikymo kūrybiškumui ugdyti mokymus Baltarusijos universitetų dėstytojams.

Šį kartą Baltarusijos akademinės bendruomenės atstovai, mūsų lektorių vadovaujami, pagal metodiką  dirbo visą dieną: generavo idėjas, atrinko ryškiausias, jas pristatė ir aptarė.

„Nieko panašaus nesu patyręs,“ – teigė vienas iš seminaro dalyvių. – „Tai veikia! Na tiesiog super.“

„Jau bandau įsivaizduoti, kaip tai pritaikysiu dirbdama su studentais,“ –  džiaugėsi kolegos iš Minsko.

„Smagu, kad galime padirbėti su tokiomis įdomiomis lektorėmis“, – dėkojo organizacijai, surengusiai mokymus seminaro dalyviai. Bendradarbiavimą sutarta tęsti.

 


Informuojame, kad nuo 2017 m. gegužės 29 d. iki 2017 m. birželio 6 d. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priims papildomas paraiškas socialinei stipendijai gauti. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemą (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė
Tel. (8 5) 264 7153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt


Kiek pilietinės iniciatyvos gali sumažinti emigraciją? Kaip atsiranda pilietiškumas ir kaip jį puoselėti? Apie tai ir ne tik diskutavome Pilietiškumo dienos renginyje. Savo įžvalgomis su studentais dalinosi režisierius, aktorius ir gidas Donatas Jokūbaitis.

 

Gegužės 25 d. „MRU LAB“ vyko Pilietiškumo dienos renginys – diskusija „Kiek pilietinės iniciatyvos gali sumažinti emigraciją“, kurią organizavo Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Inovacijų katedra drauge su Mykolo Romerio universitetu.

Kiek pilietinės iniciatyvos gali sumažinti emigraciją? Kaip atsiranda pilietiškumas ir kaip jį puoselėti? Apie tai ir ne tik diskutavome Pilietiškumo dienos renginyje. Savo įžvalgomis su Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ir Mykolo Romerio universiteto studentais dalinosi režisierius, aktorius ir gidas Donatas Jokūbaitis. Svečias visus žavėjo ne vien taikliomis įžvalgomis ir giliomis mintimis, bet ir spalvinga bei įtaigia kalba.


Turizmo katedros vedėja Greta Gruodė gegužės 2-9 dienomis paskaitas skaitė Rijekos universiteto studentams. Išvykos metu lektorė dalyvavo Pietų ir Rytų Europos turizmo konferencijoje „Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges“, į kurią susirinko daugiau nei 150 dalyvių iš įvairių šalių.

 

Gegužės 2-9 dienomis Verslo vadybos fakulteto Turizmo katedros vedėja Greta Gruodė lankėsi Kroatijoje pagal Erasmus+ mobilumo programą. Rijekos universitete (University of Rijeka) studentams lektorė skaitė paskaitas ir dalinosi gerąja Lietuvos turizmo sektoriaus patirtimi. Pagrindinės temos, kuriomis su skirtingų kursų ir tautybių studentais dalinosi lektorė: Dalijimosi ekonomika turizme, Turizmo viešinimas, Pokyčiai ir tendencijos turizme.

Vizito metu Greta Gruodė turėjo galimybę dalyvauti tarptautinėje Pietų ir Rytų Europos konferencijoje „Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges“, į kurią susirinko daugiau nei 150 dalyvių iš įvairių šalių. Lektorė susipažino su kolegomis iš Kroatijos, Makedonijos, Juodkalnijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Anglijos. Naudinga dalintis patirtimi ir idėjomis apie atliekamus tyrimus. Naujos pažintys suteiks galimybę ateityje Verslo vadybos fakultete sulaukti dar daugiau užsienio ekspertų apsilankymų.


Geroji praktinio mokymo patirtis ir naujos tarptautino bendradarbiavimo perspektyvos. Tokį bagažą į Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetą parvežė Erasmus+ mobilumo dėstymo vizite Belgijoje dalyvavusios dėstytojos Birutė Vaitėnienė ir Ramunė Vaičiulytė.

 

Šiais metais fakultete startavusioje naujoje ryšių su visuomene studijų programoje dėstančios specialistės 2017 m. gegužės 2 – 5 d. lankėsi Artevelde universitetinėje kolegijoje Gento mieste (Artevelde university college Ghent) ir dalyvavo čia surengtose „Tarptautinėse dienose 2017“. Šiais metais  organizuotas renginys buvo skirtas keturių studijų programų – tarptautinio verslo ir komunikacijos vadybos, viešojo administravimo bei žurnalistikos – studentams.

Tris dienas vykusiame renginyje dalyvavo per 40 dėstytojų iš bemaž 20 šalių. „Tarptautinėse dienose 2017“ dėstytojai anglų kalba skaitė paskaitas įvairia studentams aktualia tematika. Lietuvą atstovavusios Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dėstytojų paskaitos labiausiai domino komunikacijos vadybos studentus: 300 šią studijų programą Artevelde universitetinėje kolegijoje Gente studijuojančių jaunuolių turėjo išskirtinę galimybę susipažinti su lietuviškais pavyzdžiais B. Vaitėnienės paskaitoje apie reputaciją ir krizių valdymą bei R. Vaičiulytės paskaitoje apie organizacijų bei nuomonės lyderių komunikacijos pokyčius socialiniame tinkle „Facebook“.

„Tarptautines dienas 2017“ Gente organizavusios Artevelde universitetinės kolegijos atstovai, kuruojantys Erasmus+ mobilumo dėstymo programą bei tarptautinius ryšius, itin svetingai pasitiko Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dėstytojas. Siekiant glaudesnio tarptautinio bendradarbiavimo, Belgijos kolegos išsamiai supažindino su vos prieš ketverius metus naujai įrengtu kolegijos pastatu, jo materialine baze, dėstytojais, studijų programomis ir kt., taip pat pateikė pasiūlymų, kuo galėtų būti naudingas abiejų kolegijų bendradarbiavimas. Vizito metu norą bendradarbiauti su Vilniaus kolegija išreiškė ir dalyviai iš kitų šalių – ypač didelę iniciatyvą rodė Tamperės kolegijos (Tampere unversity of applied sciences) Suomijoje atstovai.

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dėstytojos B. Vaitėnienė ir R. Vaičiulytė įsitikinusios, kad vizito metu užmegzti ryšiai turės puikių tarptautinio bendradarbiavimo rezultatų, o dalijimasis žiniomis bei patirtimi – naudingas abiejų mokslo institucijų bendruomenėms. Vizito detalėmis dėstytojos planuoja pasidalinti su kolegomis ir neabejoja, kad tai bus itin naudinga tobulinant naująją ryšių su visuomene studijų programą bei organizuojant įvairius tarptautinius projektus.