Vilniaus kolegijos lektorių, įvertintų aukščiausiu akademiniu mokslo daktaro laipsniu gretas, papildė ir Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ekonomikos dėstytojas Viktor Kozlovski, sėkmingai apgynęs disertaciją.

 

Šie metai Verslo vadybos fakultetui išskirtiniai. Lektorių, įvertintų aukščiausiu akademiniu mokslo daktaro laipsniu gretas, papildė ir ilgametis fakulteto ekonomikos dėstytojas Viktor Kozlovski, baigęs penkių universitetų jungtinės doktorantūros studijas ir sėkmingai apgynęs disertaciją „Ekonominės ir socialinės sanglaudos ir sąsajų su ekonomikos augimu vertinimas Europos Sąjungoje“. Nuoširdžiai sveikiname!


„Įstaigų administravimo studentai nuolat tobulėja ir nepaliauja stebinti,“ – pasakoja ĮSTAIGŲ ADMINISTRAVIMO baigiamųjų darbų gynimo komisijos primininkas, Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vedėjas Sigitas Bargaila.

 

Vasaros vidurys Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto akademinei bendruomenei – „derliaus“ šventė. Sėkmingai apsigynusiems baigiamuosius darbus įteikiami bakalauro diplomai. Kasmet diplomantų baigiamieji darbai vis stiprėja, jų gynimai tampa išskirtiniai. Tokie pokyčiai nelieka nepastebėti. Darbdaviai tikisi iš diplomantų sulaukti šviežių, naujų akademinių žinių, kolektyvo atsinaujinimo, tos „Y“  kartos, kuri savo kitokiu mąstymu gal kai ką išjudins, patobulins, pakeis. Šiais metais i verslo pasaulį fakultetas išleido stiprią jaunų profesionalų kartą, kurie ne tik pateisins darbdavių lūkesčius, bet ir turi visus šansus juos pranokti.

Įstaigų administravimo baigiamųjų darbų gynimo komisijos primininkas, Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vedėjas Sigitas Bargaila:

„Jau taip senai vadovauju Verslo vadybos fakulteto įstaigų administravimo studijų programos baigiamųjų darbų gynimui, kad net nebeprisimenu kada buvo tas pirmas kartas. Labai gerai atsimenu, kaip keitėsi baigiamųjų darbų temos, gynimo būdai ir pati baigiamųjų darbų kokybė. Pavarčius prieš penkerius metus rašytas ir šių metų  baigiamųjų darbų gynimo ataskaitas akivaizdu, kad pakito ne tik tai, bet ir jų gynimo ir pristatymo formatas. Jei neįdomios, neaktualios baigiamųjų  darbų temos, „iš piršto“ laužta problematika dominavo prieš dešimtmetį, jei ankstesniaisiais metais komisija pastabose rašydavo, kad „tyrimas neišsamus, išvados nekoreliuoja su gautas tyrimų rezultatais“, tai dabar vaizdas visai kitoks: temos ne tik įdomios, problematika aktuali, bet ir tyrimo išvados bei siūlymai gali būti pritaikomi konkrečios įmonės veiklos optimizavimui. Ir tai didelis tiek Verslo vadybos katedros, Dekanato,  tiek visų dėstytojų kolektyvo nuopelnas. Nors tobulumui ribų nėra ir būti negali, šiandien, kai visi mes – tiek Valstybė, tiek Verslas, tiek kiekvienas šalies Pilietis – esame naujos pasaulio ekonominės revoliucijos išvakarėse, turime ne tik  suspėti į „nuvažiuojantį traukinį“, bet ir rasti jame „sėdimą vietą“. O tam reikalingi tie, kurie gauna šios Kolegijos baigimo diplomą, tie, kurie sugebėjo iš mūsų pasisavinti ir gyvenime pritaikyti įgytas žinias, patirtį ir siekį tobulėti.

Naujajai profesionalų kartai norėčiau pasakyti, kad tai naujo jų gyvenimo etapo pradžia, kad prasidės naujos, kitokios gyvenimo kokybės atkarpa, kur nebepasislėpsi už studentiškos jaunystės šėlionių, kurso draugų paramos, dėstytojų akylaus žvilgsnio ir kontrolės. Tai jie ir patys žino, kad atėjo metas, kai už viską reikės atsakyti pačiam. Ir nebebus daroma nuolaidų dėl jauno amžiaus, nepatyrimo. Kai patenki į „bendradarbių ir kolegų“ ratą įgyji ir kitą statusą – tampi kolega. Visi tampa lygūs, nors gyvenime būna ir „lygesnių“. Ir tada labai daug priklauso nuo to, kokias kompetencijas įgijai besimokydamas, kaip Tavo žinias ir jų pritaikymo galimybes įvertins kolegos. Ir tada dažniausiai supranti, kad besimokydamas galėjai ir labiau pasistengti, ir būti atidesnis dėstytojų pastaboms, ir aplamai viską galėjai daryti geriau.“


Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Įgyvendinant minėtą projektą, neįgaliems studentams teikiama finansinė parama – tikslinė išmoka, skirta studijų prieinamumui didinti. Tikslinė išmoka gali būti naudojama tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms didinti studijų prieinamumą.

Tikslinė išmoka (152 Eur per mėnesį) skiriama studentams su negalia: kuriems nustatytas 45% ir mažesnis darbingumo lygis; neturintiems akademinių skolų; pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

Tikslinė išmoka skiriama nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams su negalia.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką 2018 m. pavasario semestre, turi atitikti keliamus reikalavimus ir papildomo paraiškų, skirti tikslinę išmoką, priėmimo metu, nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. liepos 16 d. pateikti prašymą elektroniniu būdu per Fondo informacinę sistemą „IS Parama“, autorizuodamiesi per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

 

Papildomą informaciją jums suteiks
Projekto „Studijų prieinamumo didinimas“
Vadovė Ieva Rutavičiūtė
Tel. 8 626 78563
El. p. ieva.rutaviciute@vsf.lt


Vakar Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas išleido kurti savo verslo biografijos jau paskutiniuosius šių metų laidos absolventus. Profesinio bakalauro diplomai jau visų fakulteto nuolatinių studijų absolventų rankose. 

 

Profesinio bakalauro diplomai įteikti jau visiems nuolatinių studijų Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto absolventams, jų per šių metų birželio 22 ir 28 dienas įteikėme net 246. Iš šio gausaus būrio net 16 absolventų studijas baigė su pagyrimu.

Birželio 22 dieną profesinio bakalauro diplomus įteikėme tarptautinio verslo, turizmo vadybos ir tarptautinės prekybos, o birželio 28 reklamos vadybos, viešbučių ir restoranų verslo, įstaigų administravimo, bei kūrybiškumo ir verslo inovacijų absolventams. Absolventus sveikino Fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė, turizmo, reklamos ir komunikacijos, vadybos, tarptautinio verslo ir  verslo inovacijų katedrų vedėjos, fakulteto studentų atstovybės pirmininkė Gabrielė Liaugaudaitė, artimieji bei draugai. Fakultete dar ilgai sklaidys džiugi nuotaika!

Diplomų teikimo iškilmių nuotraukų albumai:
https://www.facebook.com/pg/viko.vvf/photos/?tab=album&album_id=1753911398036231
https://www.facebook.com/pg/viko.vvf/photos/?tab=album&album_id=1758479610912743


Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. liepos 10 d. Fondas priims papildomas paraiškas gauti socialinę stipendiją 2018 m. pavasario semestre. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemą (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
vedėja Viktorija Vigėlienė
Tel. (8 5) 264 7153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt