Turizmo

Turizmo katedra kuruoja Turizmo vadybos (lietuvių ir anglų kalba) bei Viešbučių ir restoranų verslo (lietuvių ir anglų kalba) studijų programas, užtikrina kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę, vykdo turizmo ir svetingumo sričių taikomuosius mokslinius tyrimus.

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

KATEDROS VEDĖJA

Jolita Variakojienė
Pareigos – lektorė
El. paštas j.variakojiene@vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

Irena Achonen
Pareigos – lektorė
El. paštas irena_achonen@hotmail.com
Danguolė Baltrūnaitė
Pareigos
– lektorė
El. paštas d.baltrunaite@vvf.viko.lt
Marius Brazdauskas
Pareigos – lektorius
El. paštas m.brazdauskas@vvf.viko.lt
Vilma Dubinskaitė
Pareigos –
lektorė
El. paštas
v.dubinskaite@vvf.viko.lt
Danutė Jakštienė
Pareigos –
lektorė
El. paštas 
d.jakstiene@vvf.viko.lt
Almonė Jakubkytė
Pareigos –
lektorė
El. paštas 
a.jakubkyte@vvf.viko.lt
Dalia Karlaitė
Pareigos –
lektorė
El. paštas 
d.karlaite@vvf.viko.lt
Dr. Alina Katunian
Pareigos – docentė
El. paštas a.katunian@vvf.viko.lt
Kristina Mečinskaitė-Stankevič
Pareigos
– lektorė
El. paštas k.mecinskaite-stankevic@eif.viko.lt
Jolanta Preidienė
Pareigos
– lektorė
El. paštas
 j.preidiene@viko.lt
Audronė Savickienė
Pareigos –
lektorė
El. paštas
 a.savickiene@vvf.viko.lt
Jelena Ščedrovienė
Pareigos – lektorė
El. paštas j.scedroviene@vvf.viko.lt
Rūta Valentukevičiūtė
Pareigos
– lektorė
El. paštas r.valentukeviciute@viko.lt
Salomėja Vanagienė
Pareigos – lektorė
El. paštas s.lukaite@vvf.viko.lt
Jadvyga Voišnis
Pareigos – lektorė
El. paštas j.voisnis@vvf.viko.lt