Tarptautinio verslo

Tarptautinio verslo katedra kuruoja Tarptautinio verslo (lietuvių ir anglų k.) ir Tarptautinės prekybos studijų programas, užtikrina kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę bei vykdo verslo, rinkodaros, logistikos ir prekybos taikomuosius mokslinius tyrimus.

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

KATEDROS VEDĖJA

Neringa Miniotienė
Pareigos – lektorė
Dėstomi dalykai: projektų valdymas, įvadas į verslą
El. paštas n.miniotiene[eta]vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

Doc. dr. Irena Alperytė
Pareigos
– docentė
Dėstomi dalykai: t
arptautinė rinkodara, rinkodaros pagrindai, rinka ir pardavimas, žinių įgijimas, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas
i.alperyte@vvf.viko.lt
Daiva Aktas
Pareigos – lektorė
Dėstomi dalykai:
projektų valdymas, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas 
d.aktas[eta]vvf.viko.lt
Nerijus Budrys
Pareigos – lektorius
Dėstomi dalykai:
tarptautinė rinkodara, kompiuterizuotas verslo valdymas, vadyba, organizacijų valdymas, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas 
n.budrys[eta]vvf.viko.lt
Daiva Deimantaitė-Gedmintienė
Pareigos
– lektorė
Dėstomi dalykai:
Mikroekonomika, Įmonės ekonomika, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas 
d.deimantaite-gedmintiene@vvf.viko.lt
Živilė Gomienė
Pareigos
– lektorė
Dėstomi dalykai:
logistikos pagrindai, sandėlių vadyba, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas 
z.gomiene[eta]vvf.viko.lt
Gintarė Gulevičiūtė
Pareigos
– lektorė
Dėstomi dalykai:
Rinkodara, Elektroninė rinkodara, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas 
g.guleviciute[eta]vvf.viko.lt
Dr. Margarita Išoraitė 
Pareigos – docentė
Dėstomi dalykai: Rinkodaros pagrindai, Rinkos tyrimai, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas m.isoraite[eta]vvf.viko.lt
Kęstutis Kazlauskas
Pareigos
– lektorius
Dėstomi dalykai:
vadyba, logistikos pagrindai, pardavimas, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas
 k.kazlauskas[eta]vvf.viko.lt
Ilona Kojelytė
Pareigos
– lektorė
Dėstomi dalykai:
praktinis verslo mokymas
El. paštas 
i.kojelyte[eta]vvf.viko.lt
Laima Paraukienė
Pareigos – lektorė
Dėstomi dalykai: 
verslo pagrindai, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas 
l.paraukiene[eta]vvf.viko.lt
Muhammad Sohail
Pareigos – lektorius
Dėstomi dalykai: ekonominė statistika, rinkodaros tyrimai, verslo analizė, verslo analitika, verslo plėtros modeliai, kompiuterizuotas verslo valdymas, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas m.sohail[eta]vvf.viko.lt
Giedrė Svirbutaitė-Krutkienė
Pareigos – lektorė
Dėstomi dalykai:
tarptautinė prekyba, vartotojų elgsena, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas 
g.krutkiene[eta]vvf.viko.lt

KATEDROS ADMINISTRATORĖ

Laima Ruzgailaitė
Kontaktai l.ruzgailaite[eta]vvf.viko.lt