Tarptautinio verslo

Tarptautinio verslo katedra kuruoja Tarptautinio verslo (lietuvių ir anglų k.) ir Tarptautinės prekybos studijų programas, užtikrina kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę bei vykdo verslo, rinkodaros, logistikos ir prekybos taikomuosius mokslinius tyrimus.

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

KATEDROS VEDĖJA

Neringa Miniotienė
Dėstomi dalykai Projektų valdymas, Įvadas į verslą
Kontaktai n.miniotiene[eta]vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

Daiva Aktas
Pareigos
Lektorė
Dėstomi dalykai
Kontaktai
d.aktas[eta]vvf.viko.lt
Nerijus Budrys
Pareigos
Lektorius
Dėstomi dalykai
Kontaktai
n.budrys[eta]vvf.viko.lt
Laima Paraukienė
Pareigos
Lektorė
Dėstomi dalykai
Verslo pagrindai, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai
l.paraukiene[eta]vvf.viko.lt
Daiva Deimantaitė-Gedmintienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Ekonomikos teorija, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai d.deimantaite-gedmintiene@vvf.viko.lt
Gintarė Gulevičiūtė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Rinkodara, Rinkodaros pagrindai, Rinkodaros tyrimai, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai g.guleviciute[eta]vvf.viko.lt
Dr. Margarita Išoraitė
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Rinkodara, Rinkodaros pagrindai, Rinkodaros tyrimai, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai m.isoraite[eta]vvf.viko.lt
Ilona Kojelytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Vadyba, Verslo praktinis mokymas, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai i.kojelyte[eta]vvf.viko.lt
Živilė Gomienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Logistikos pagrindai, Sandėlių vadyba, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai z.gomiene[eta]vvf.viko.lt
Giedrė Svirbutaitė-Krutkienė
Pareigos
Lektorė
Dėstomi dalykai
Tarptautinė prekyba, Vartotojų elgsena, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai
g.krutkiene[eta]vvf.viko.lt
Doc. dr. Irena Alperytė
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Tarptautinė rinkodara, Rinkodara, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai i.alperyte@vvf.viko.lt
Muhammad Sohail
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Ekonomika, Rinkodara, Verslo analizė, Informacinės komunikacinės sistemos, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai m.sohail[eta]vvf.viko.lt
Kęstutis Kazlauskas
Pareigos
Lektorius
Dėstomi dalykai
Vadyba, Logistikos pagrindai, Tarptautinė įmonė, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai
k.kazlauskas[eta]vvf.viko.lt

KATEDROS ADMINISTRATORĖ

Laima Ruzgailaitė
Kontaktai l.ruzgailaite[eta]vvf.viko.lt