Tarptautinio verslo

Tarptautinio verslo katedra kuruoja Tarptautinio verslo studijų programas lietuvių ir anglų kalbomis, užtikrina kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę bei vykdo verslo, rinkodaros, logistikos ir prekybos taikomuosius mokslinius tyrimus.

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

KATEDROS VEDĖJAS

Dr. Nikolaj Ambrusevič
Pareigos – docentas
El. paštas n.ambrusevic[eta]vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

Daiva Aktas
Pareigos
– lektorė
El. paštas 
d.aktas[eta]vvf.viko.lt
Dr. Irena Alperytė
Pareigos
– docentė
El. paštas
i.alperyte[eta]vvf.viko.lt
Egidijus Grigūnas
Pareigos
– lektorius
El. paštas
 e.grigunas[eta]vvf.viko.lt
Živilė Gomienė
Pareigos
– lektorė
El. paštas
 z.gomiene[eta]vvf.viko.lt
Gintarė Gulevičiūtė
Pareigos
– lektorė
El. paštas
 g.guleviciute[eta]vvf.viko.lt
Kęstutis Kazlauskas
Pareigos
– lektorius
El. paštas 
k.kazlauskas[eta]vvf.viko.lt
Rasa Kazlauskienė
Pareigos
– lektorė
El. paštas 
r.kazlauskiene[eta]vvf.viko.lt
Dr. Viktor Kozlovskij
Pareigos
– docentas
El. paštas 
v.kozlovskij[eta]vvf.viko.lt
Neringa Miniotienė
Pareigos
– lektorė
El. paštas n.miniotiene[eta]vvf.viko.lt
Dr. Kristina Samašonok
Pareigos
– docentė
El. paštas k.samasonok[eta]vvf.viko.lt
Artūras Sklėris
Pareigos
– lektorius
El. paštas 
a.skleris[eta]vvf.viko.lt
Giedrė Svirbutaitė-Krutkienė
Pareigos
– lektorė
El. paštas 
g.krutkiene[eta]vvf.viko.lt
Dr. Agnė Šimkienė
Pareigos
– docentė (motinystės atostogose)
El. paštas 
a.simkiene[eta]vvf.viko.lt
Karolis Visockas
Pareigos – lektorius
El. paštas k.visockas[eta]vvf.viko.lt