Tarptautinio verslo

Tarptautinio verslo katedra kuruoja Tarptautinio verslo studijų programas lietuvių ir anglų kalbomis, užtikrina kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę bei vykdo verslo, rinkodaros, logistikos ir prekybos taikomuosius mokslinius tyrimus.

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

KATEDROS VEDĖJAS

Dr. Nikolaj Ambrusevič
Pareigos – docentas
El. paštas n.ambrusevic@vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

Daiva Aktas
Pareigos
– lektorė
El. paštas 
d.aktas[eta]vvf.viko.lt
Dr. Irena Alperytė
Pareigos
– docentė
El. paštas
i.alperyte[eta]vvf.viko.lt
Živilė Gomienė
Pareigos
– lektorė
El. paštas
 z.gomiene[eta]vvf.viko.lt
Gintarė Gulevičiūtė
Pareigos
– lektorė
El. paštas
 g.guleviciute[eta]vvf.viko.lt
Dr. Margarita Išoraitė
Pareigos 
– docentė
El. paštas 
m.isoraite[eta]vvf.viko.lt
Kęstutis Kazlauskas
Pareigos
– lektorius
El. paštas 
k.kazlauskas[eta]vvf.viko.lt
Giedrė Svirbutaitė-Krutkienė
Pareigos
– lektorė
El. paštas 
g.krutkiene[eta]vvf.viko.lt
Neringa Miniotienė
Pareigos
– lektorė
El. paštas n.miniotiene[eta]vvf.viko.lt
Laima Paraukienė
Pareigos
– lektorė
El. paštas 
l.paraukiene[eta]vvf.viko.lt
Muhammad Sohail
Pareigos – lektorius
El. paštas m.sohail[eta]vvf.viko.lt