Reklamos ir komunikacijos

Reklamos ir komunikacijos katedra kuruoja Reklamos vadybos bei Ryšių su visuomene studijų programas, užtikrina kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę, vykdo reklamos ir komunikacijos sričių taikomuosius mokslinius tyrimus.

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

KATEDROS VEDĖJA

Vilma Kardauskė
Pareigos – lektorė
El. paštas v.kardauske@viko.lt

DĖSTYTOJAI

Vladimir Abdulajev
Pareigos
– lektorius
El. paštas v.abdulajev@vvf.viko.lt; vladi@fidi.lt 
Dr. Lina Bivainienė
Pareigos
– docentė
El. paštas l.bivainiene@vvf.viko.lt;
Valdas Dambrava
Pareigos
– lektorius
El. paštas v.dambrava@vvf.viko.lt
Laimutė Fedosejeva
Pareigos – lektorė
El. paštas l.fedosejeva@vvf.viko.lt
Vilma Gegužienė
Pareigos – lektorė
El. paštas v.geguziene@vvf.viko.lt
Antanas Jonušas
Pareigos – lektorius
El. paštas a.jonusas@vvf.viko.ltantanas@brandworks.lt
Dr. Margarita Išoraitė
Pareigos – docentė
El. paštas m.isoraite@vvf.viko.lt
Mindaugas Lataitis
Pareigos – lektorius
El. paštas m.lataitis@vvf.viko.lt; mindaugas.lataitis@gmail.com
Nida Mačerauskienė
Pareigos – lektorė, dekanė
El. paštas n.macerauskiene@vvf.viko.lt
Edita Masiulė
Pareigos
– lektorė
El. paštas e.masiule@vvf.viko.lt
Aušra Muzikevičiūtė
Pareigos
– lektorė
El. paštas a.muzikeviciute@vvf.viko.lt
Dr. Ona Petrėnienė
Pareigos
– lektorė
El. paštas o.petreniene@vvf.viko.lt
Ramunė Rapkauskaitė
Pareigos
– lektorė
El. paštas
 r.rapkauskaite@vvf.viko.lt
Birutė Vaitėnienė
Pareigos – lektorė
El. paštas b.vaiteniene@vvf.viko.lt