Verslo inovacijų

Verslo inovacijų katedra kuruoja jungtinę Kūrybiškumas ir verslo inovacijos studijų programą, užtikrina kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę, atlieka kūrybiškumo bei inovacijų sričių taikomuosius mokslinius tyrimus.

 

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

 

KATEDROS VEDĖJA

Greta Gruodė

Pareigos – lektorė
Dėstomi dalykai: turizmo vadyba, transporto paslaugos, socialinė verslo atsakomybė, darni verslo aplinka, turizmo organizavimo pagrindai, vadovavimas profesinei, baigiamajai praktikai ir baigiamiesiems darbams
El. paštas g.gruode[eta]vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

Dr. Christian Byrge
Pareigos
– profesorius
Dėstomas dalykas: 
Kūrybiškumas kaip mokslo krypties studijos
El. paštas 
c.byrge[eta]vvf.viko.lt;
Daiva Babilevičienė
Pareigos
– lektorė
Vaiko priežiūros atostogose 
El. paštas
 d.babileviciene[eta]vvf.viko.lt
Dr. Giedrė Brazdauskaitė
Pareigos
– docentė, mokslo darbuotoja („Journal of Creativity and Business Innovation“ vyriausioji redaktorė)
Dėstomas dalykas:
vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas 
g.brazdauskaite[eta]vvf.viko.lt
Rūta Globytė
Pareigos
– lektorė
Dėstomi dalykai:
teisės pagrindai, verslo teisė
El. paštas r.globyte[eta]vvf.viko.lt
Marija Griniuk
Pareigos
– lektorė
Dėstomi dalykai:
inovacijos, kūrybiškumas, kūrybiškumo stiprinimas, sociologija, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas 
m.griniuk[eta]vvf.viko.lt
Dr. Keisha Laraine Ingram
Pareigos
– lektorė
Dėstomi dalykai:
 Tarpkultūrinė komunikacija, Pokyčių vadyba, Įmonių ekonomika, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas
 k.ingram[eta]vvf.viko.lt
Dr. Viktor Kozlovskij
Pareigos
– docentas
Dėstomi dalykai:
mikroekonomika, makroekonomika, rinkos ekonomika, reklamos biudžetas, įmonių ekonomika, ekonomika
El. paštas 
v.kozlovskij[eta]vvf.viko.lt
Nida Mačerauskienė
Pareigos
– lektorė, dekanė
Dėstomi dalykai:
verslo anglų kalba, vadovavimas profesinei praktikai
El. paštas 
n.macerauskiene[eta]vvf.viko.lt
Dr. Aleksandra Pečiūrienė
Pareigos
– docentė
Dėstomi dalykai:
apskaitos pagrindai, buhalterinė  apskaita, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas
 a.peciuriene[eta]vvf.viko.lt
Dr. Adomas Vincas Rakšnys
Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai:
vadyba, organizacija, sprendimų priėmimas, intervencijos teorija ir praktika, kokybės vadyba, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas 
a.raksnys[eta]mtf.viko.lt
Linas Staršelskis
Pareigos
– lektorius
Dėstomi dalykai:
inovacijos, kūrybiškumo stiprinimas, derybos, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas
 l.starselskis[eta]vvf.viko.lt
Flavius Streianu
Pareigos
– lektorius
Dėstomi dalykai:
asmeninė lyderystė, verslo psichologija, verslo anglų kalba, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas
 f.streianu[eta]vvf.viko.lt
Rūta Tilvytienė
Pareigos
– lektorė
Dėstomi dalykai:
finansai, įmonės finansų valdymas, virtualiųjų valiutų rinka, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas
 r.tilvytiene[eta]vvf.viko.lt
Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė
Pareigos
– lektorė, prodekanė
Dėstomi dalykai:
sociologija, viešasis kalbėjimas, organizacinė elgsena, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas 
a.turcinskaite-balciuniene[eta]vvf.viko.lt
Greta Traigienė
Pareigos
– lektorė
Vaiko priežiūros atostogose 
El. paštas 
g.siciunaite[eta]vvf.viko.lt
Dr. Andrius Valickas
Pareigos – docentas
Dėstomi dalykai: žmogiškųjų išteklių vadyba, karjeros valdymas, asmeninis tobulėjimas, organizacinė elgsena, vadovavimas baigiamiesiems darbams
El. paštas a.valickas[eta]vvf.viko.lt

KATEDROS ADMINISTRATORĖ

Marija Buzaitė
El. paštas m.buzaite[eta]vvf.viko.lt