Verslo inovacijų

Verslo inovacijų katedra kuruoja jungtinę Kūrybiškumas ir verslo inovacijos studijų programą, laiduoja kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę, atlieka kūrybiškumo bei inovacijų srities taikomuosius tyrimus.

 

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

 

KATEDROS VEDĖJA

Greta Sičiūnaitė
Dėstomi dalykai Kultūrų komunikacija, tarpkultūrinė komunikacija, semiotikos pagrindai, kūrybiškumas kaip mokslo krypties studijos, kūrybiškumas, ženklų reikšmės komunikacijoje,  baigiamoji praktika, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai g.siciunaite[eta]vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

dr. Viktor Kozlovskij
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Makroekonomika, ekonomika, rinkos ekonomika, įmonių ekonomika, reklamos biudžeto planavimas, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.kozlovskij[eta]vvf.viko.lt
Nida Mačerauskienė
Pareigos
Lektorė, dekanė
Dėstomi dalykai
Verslo anglų kalba, profesinė praktika, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai
n.macerauskiene[eta]vvf.viko.lt
Daiva Pakalnė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Inovacijos, pokyčių vadyba, asmeninis tobulėjimas, verslumas, baigiamoji praktika, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai d.pakalne[eta]vvf.viko.lt
dr. Aleksandra Pečiūrienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Apskaitos pagrindai, buhalterinė  apskaita
Kontaktai a.peciuriene[eta]vvf.viko.lt
Flavius Streianu
Pareigos
Lektorius
Dėstomi dalykai
Asmeninė lyderystė, verslo etika, verslo psichologija, verslo anglų kalba
Kontaktai f.streianu[eta]vvf.viko.lt
Vygintas Šliauteris
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Teisės pagrindai, intelektinė teisė, verslo teisė, elektroninės prekybos organizavimas, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.sliauteris[eta]vvf.viko.lt
Rūta Tilvytienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Finansai, įmonės finansų valdymas, virtualiųjų valiutų rinka, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.tilvytiene[eta]vvf.viko.lt
Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė
Pareigos Lektorė, prodekanė
Dėstomi dalykai Iškalba, sociologija, organizacinė elgsena, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.turcinskaite-balciuniene[eta]vvf.viko.lt
Monika Ūselytė-Kravčionok
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Pokyčių valdymas, vartotojų elgsena, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai m.uselyte-kravcionok[eta]vvf.viko.lt
dr. Andrius Valickas
Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai Intervencijos teorija ir praktika, žmogiškųjų išteklių vadyba
Kontaktai a.valickas[eta]vvf.viko.lt

KATEDROS ADMINISTRATORĖ

Marija Buzaitė
Kontaktai m.buzaite[eta]vvf.viko.lt