Verslo inovacijų

Verslo inovacijų katedra kuruoja jungtinę Kūrybiškumas ir verslo inovacijos studijų programą, užtikrina kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę, atlieka kūrybiškumo bei inovacijų sričių taikomuosius mokslinius tyrimus.

 

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

 

KATEDROS VEDĖJA

Greta Gruodė
Dėstomi dalykai Turizmo vadyba, Transporto paslaugos, Socialinė verslo atsakomybė, Darni verslo aplinka, turizmo organizavimo pagrindai, vadovavimas baigiamajai praktikai, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai g.gruode[eta]vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

dr. Christian Byrge
Pareigos
Profesorius
Dėstomi dalykai
Kūrybiškumas kaip mokslo krypties studijos, Kūrybiškumas
Kontaktai
c.byrge[eta]vvf.viko.lt; cb[eta]christianbyrge.com
Marija Griniuk
Pareigos
Lektorė
Dėstomi dalykai
Inovacijos, Kūrybiškumas, Sociologija 
Kontaktai
m.griniuk[eta]vvf.viko.lt
Keisha Laraine Ingram
Pareigos
Lektorė
Dėstomi dalykai
Tarpkultūrinė komunikacija, Pokyčių vadyba, Įmonių ekonomika, vadovavimas baigiamajai praktikai, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai
k.ingram[eta]vvf.viko.lt
Linas Staršelskis
Pareigos
Lektorius
Dėstomi dalykai
Inovacijos, Kūrybiškumo stiprinimas
Kontaktai
l.starselskis[eta]vvf.viko.lt
Greta Traigienė
Pareigos
Lektorė
Dėstomi dalykai
Tarpkultūrinė komunikacija, Semiotikos pagrindai, Kūrybiškumas kaip mokslo krypties studijos, Kūrybiškumas, Ženklų reikšmės komunikacijoje, vadovavimas baigiamajai praktikai, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai
g.siciunaite[eta]vvf.viko.lt
dr. Giedrė Brazdauskaitė
Pareigos
Docentė, mokslo darbuotoja
Dėstomi dalykai
„Journal of Creativity and Business Innovation“ vyriausioji redaktorė, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai
g.brazdauskaite[eta]vvf.viko.lt
dr. Viktor Kozlovskij
Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai Ekonomikos teorija, Mikroekonomika, Makroekonomika, Rinkos ekonomika, Įmonių ekonomika, Reklamos biudžetas versle, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.kozlovskij[eta]vvf.viko.lt
Nida Mačerauskienė
Pareigos
Lektorė, dekanė
Dėstomi dalykai
Verslo anglų kalba, vadovavimas profesinei praktikai
Kontaktai
n.macerauskiene[eta]vvf.viko.lt
Rūta Globytė
Pareigos
Lektorė
Dėstomi dalykai
Teisės pagrindai, Verslo teisė
Kontaktai
r.globyte[eta]vvf.viko.lt
dr. Aleksandra Pečiūrienė
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Apskaitos pagrindai, Buhalterinė apskaita
Kontaktai a.peciuriene[eta]vvf.viko.lt
Flavius Streianu
Pareigos
Lektorius
Dėstomi dalykai
Asmeninė lyderystė, Verslo psichologija, Verslo anglų kalba, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai
f.streianu[eta]vvf.viko.lt
Dr. Adomas Vincas Rakšnys
Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai Vadyba, organizacija, Sprendimų priėmimas, Intervencijos teorija ir praktika, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.raksnys[eta]mtf.viko.lt
Rūta Tilvytienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Finansai, Įmonės finansų valdymas, Virtualiųjų valiutų rinka, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.tilvytiene[eta]vvf.viko.lt
Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė
Pareigos Lektorė, prodekanė
Dėstomi dalykai Sociologija, Viešasis kalbėjimas, Organizacinė elgsena, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.turcinskaite-balciuniene[eta]vvf.viko.lt
Doc. dr. Andrius Valickas
Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai Žmogiškųjų išteklių vadyba, Karjeros valdymas, Asmeninis tobulėjimas, Organizacinė elgsena ir kūrybiškumas, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.valickas[eta]vvf.viko.lt
Daiva Babilevičienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai
Inovacijos, Tarpkultūrinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas, Asmeninė lyderystė, Verslininkystė, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai
d.babileviciene[eta]vvf.viko.lt

KATEDROS ADMINISTRATORĖ

Marija Buzaitė
Kontaktai m.buzaite[eta]vvf.viko.lt