Inovacijų vadybos

Inovacijų vadybos katedra kuruoja jungtinę Kūrybiškumo ir verslo inovacijų bei Organizacijų vadybos studijų programas, užtikrina kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę, atlieka kūrybiškumo bei inovacijų sričių, vadybos, personalo vadybos, verslo, verslo psichologijos, specialybės kalbos sričių taikomuosius mokslinius tyrimus.

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

KATEDROS VEDĖJA

Greta Gruodė
Pareigos
– lektorė
El. paštas g.gruode@viko.lt

DĖSTYTOJAI

Eimantas Kamienas
Pareigos – lektorius
El. paštas e.kamienas@vvf.viko.lt
Viktorija Kimsienė
Pareigos 
– lektorė
El. paštas v.kimsiene@viko.lt
Dr. Isabel Palomo Dominguez
Pareigos
– lektorė
El. paštas
i.palomo@vvf.viko.lt
Laima Paraukienė
Pareigos
– lektorė
El. paštas
l.paraukiene@vvf.viko.lt
Vaiva Pašakinskienė
Pareigos
– lektorė (motinystės atostogose)
El. paštas v.chockeviciute@viko.lt
Dr. Adomas Vincas Rakšnys
Pareigos
– docentas
El. paštas a.raksnys@mtf.viko.lt
Muhammad Sohail
Pareigos
– lektorius
El. paštas
m.sohail@vvf.viko.lt
Linas Staršelskis
Pareigos
– lektorius
El. paštas l.starselskis@vvf.viko.lt
Flavius Streianu
Pareigos
– lektorius
El. paštas f.streianu@vvf.viko.lt
Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė
Pareigos
– lektorė, prodekanė
El. paštas a.turcinskaite-balciuniene@vvf.viko.lt
Diana Volungevičienė
Pareigos
 – lektorė
El. paštas d.volungeviciene@vvf.viko.lt
Laura Zaleckaitė
Pareigos 
– lektorė
El. paštas 
l.zaleckaite@vvf.viko.lt
Dr. Nijolė Zinkevičienė
Pareigos
– docentė
El. paštas n.zinkeviciene@viko.lt