Verslo inovacijų

Verslo inovacijų katedra kuruoja jungtinę Kūrybiškumas ir verslo inovacijos studijų programą, laiduoja kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę, atlieka kūrybiškumo bei inovacijų srities taikomuosius tyrimus.

 

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

 

KATEDROS VEDĖJA

Greta Sičiūnaitė
Dėstomi dalykai Kultūrų komunikacija, tarpkultūrinė komunikacija, semiotikos pagrindai, individualus kūrybiškumas, vadovavimas BD
Kontaktai g.siciunaite[eta]vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

dr. Giedrė Brazdauskaitė
Pareigos Mokslinė darbuotoja
Dėstomi dalykai „Journal of Creativity and Business Innovationvyriausioji redaktorė
Kontaktai g.brazdauskaite[eta]vvf.viko.lt
dr. Javed Imran
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Komunikacija organizacijoje
Kontaktai j.imran[eta]vvf.viko.lt
Viktor Kozlovskij
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Makroekonomika, ekonomika, rinkos ekonomika, įmonių ekonomika, reklamos biudžeto planavimas, profesinė praktika
Kontaktai v.kozlovskij[eta]vvf.viko.lt
Daiva Pakalnė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Inovacijos, pokyčių vadyba, asmeninis tobulėjimas, verslininkystė, profesinė/baigiamoji praktikos, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai d.pakalne[eta]vvf.viko.lt
dr. Aleksandra Pečiūrienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Apskaitos pagrindai, buhalterinė/verslo apskaita, profesinė praktika, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.peciuriene[eta]vvf.viko.lt
Stasys Švagždys
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Finansai
Kontaktai s.svagzdys[eta]vvf.viko.lt
Vygintas Šliauteris
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Teisės pagrindai, intelektinė teisė, verslo teisė, profesinė praktika, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.sliauteris[eta]vvf.viko.lt
Rūta Tilvytienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Finansai, įmonės finansų valdymas, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.tilvytiene[eta]vvf.viko.lt
dr. Andrius Valickas
Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai Intervencijos teorija ir praktika, vadyba, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.valickas[eta]vvf.viko.lt

KATEDROS ADMINISTRATORĖ

Marija Buzaitė
Kontaktai m.buzaite[eta]vvf.viko.lt