Verslo inovacijų

Verslo inovacijų katedra kuruoja jungtinę Kūrybiškumas ir verslo inovacijos studijų programą, laiduoja kuruojamų dalykų ir modulių programų kokybę, atlieka kūrybiškumo bei inovacijų srities taikomuosius tyrimus.

 

studiju_kokybe moksline_veikla bendradarbiavimas

 

KATEDROS VEDĖJA

Greta Sičiūnaitė
Dėstomi dalykai Tarpkultūrinė komunikacija, semiotikos pagrindai, kūrybiškumas kaip mokslo krypties studijos, kūrybiškumas, ženklų reikšmės komunikacijoje, vadovavimas baigiamajai praktikai, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai g.siciunaite[eta]vvf.viko.lt

DĖSTYTOJAI

dr. Giedrė Brazdauskaitė
Pareigos
Docentė, mokslo darbuotoja
Dėstomi dalykai
„Journal of Creativity and Business Innovation“ vyriausioji redaktorė, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai
g.brazdauskaite[eta]vvf.viko.lt
dr. Viktor Kozlovskij
Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai Ekonomikos teorija, mikroekonomika, makroekonomika, rinkos ekonomika, įmonių ekonomika, reklamos biudžetas versle, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai v.kozlovskij[eta]vvf.viko.lt
Nida Mačerauskienė
Pareigos
Lektorė, dekanė
Dėstomi dalykai
Verslo anglų kalba, vadovavimas profesinei praktikai
Kontaktai
n.macerauskiene[eta]vvf.viko.lt
Rūta Globytė
Pareigos
Lektorė
Dėstomi dalykai
Teisės pagrindai, verslo teisė
Kontaktai
r.globyte[eta]vvf.viko.lt
dr. Aleksandra Pečiūrienė
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Apskaitos pagrindai, buhalterinė  apskaita
Kontaktai a.peciuriene[eta]vvf.viko.lt
Flavius Streianu
Pareigos
Lektorius
Dėstomi dalykai
Asmeninė lyderystė, verslo psichologija, verslo anglų kalba, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai
f.streianu[eta]vvf.viko.lt
Adomas Vincas Rakšnys
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Vadyba, organizacija, sprendimų priėmimas, intervencijos teorija ir praktika, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.raksnys[eta]mtf.viko.lt
Rūta Tilvytienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Finansai, įmonės finansų valdymas, virtualiųjų valiutų rinka, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai r.tilvytiene[eta]vvf.viko.lt
Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė
Pareigos Lektorė, prodekanė
Dėstomi dalykai Sociologija, viešasis kalbėjimas, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.turcinskaite-balciuniene[eta]vvf.viko.lt
Doc. dr. Andrius Valickas
Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai Tyrimų metodologija, derybos, organizacinė elgsena, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai a.valickas[eta]vvf.viko.lt
Daiva Babilevičienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Asmeninis tobulėjimas, asmeninė lyderystė, vadovavimas baigiamiesiems darbams
Kontaktai
d.babileviciene[eta]vvf.viko.lt

KATEDROS ADMINISTRATORĖ

Marija Buzaitė
Kontaktai m.buzaite[eta]vvf.viko.lt