Studentų atstovybė

VERSLO VADYBOS FAKULTETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

Mes nagrinėjame Tavo skundus, prašymus, atstovaujame Tavo interesus Verslo vadybos fakulteto posėdžiuose bei studentų nuomonę už fakulteto ribų. Kitaip tariant, mes esame tiltas, kuris jungia studentą su Fakulteto dėstytojais ir administracija.

Mes vykdome seniūnų rinkimus, organizuojame seniūnų mokymus, pirmakursių stovyklas bei „apdovanojame“ nepamirštamu krikštu, po kurio pirmakursiai, atlaikę paruoštus išbandymus, tampa tikrais studentais. Informuojame apie studentams aktualius švietimo srities įvykius.

Mes esame tam, kad Tau padėtume – todėl nebijok reikšti savo nuomonės, visuomet kreipkis, jei ištiko bėda, turi pastabų ar klausimų. Besikreipdamas į mus visada sulauksi atsakymo, pagalbos į Tau rūpimus klausimus. Čia dirba studentai, norintys ir galintys Tau padėti.

Į mus gali kreiptis dėl:

  • socialinės ir akademinės aplinkos gerinimo,
  • studijų kokybės ir jos gerinimo,
  • stipendijų skyrimo tvarkos,
  • paskaitų tvarkaraščio,
  • bendrabučių,
  • iškilusių nesutarimų,
  • Studentų atstovybės veiklos,
  • akademinio sąžiningumo,
  • akademinės etikos,
  • Lietuvos studento pažymėjimo ir kitais rūpimais klausimais.
Pirmininkė Smiltė Kozlovaitė
vvf@vikosa.lt
Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius Vilius Gasparavičius
vvf.soc-akadem@vikosa.lt
Komunikacijos koordinatorė Gabija Kotryna Bražiūnaitė
vvf.rsv@vikosa.lt
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius Artūras Damkus
vvf.hr@vikosa.lt 
Administratorė Kamilė Baliukonytė   vvf.admin@vikosa.lt