Tarptautinis verslas (lietuvių arba anglų k.)

Jei esi verslus, smalsus, nori išmanyti ir spręsti tarptautinio verslo problemas, laiku reaguoti į tarptautinės rinkos pokyčius, įkurti įmonę ir jai vadovauti, žinoti tarptautinės rinkodaros ir pardavimo subtilybes, bendrauti ir bendradarbiauti tarpkultūrinėje erdvėje, tapti konkurencingu darbo rinkoje – studijuok tarptautinį verslą. Studijos organizuojamos lietuvių ir anglų kalbomis. Sėkmingai baigusiems Tarptautinio verslo studijų programą suteikiamas verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Tarptautinio verslo studijų programos studentai, pasirinkę studijas anglų kalba, turi galimybę įgyti dvigubo laipsnio aukštojo mokslo diplomus: Vilniaus kolegijos Verslo profesinio bakalauro diplomą ir Šiaurės Danijos universitetinio koledžo Tarptautinio pardavimo ir rinkodaros bakalauro diplomą.

Tarptautinio verslo studijų programos tikslas – parengti inovatyvius tarptautinio verslo specialistus, išmanančius tarptautinio verslo ypatumus, gebančius konkuruoti Lietuvos ir tarptautinėse rinkose, valdyti informaciją, analizuoti ir spręsti šiuolaikinio verslo problemas ir reaguoti į tarptautinės rinkos pokyčius.

Studijuosi šiuos modulius:

 • darniąją plėtrą;
 • verslo socialinę aplinką;
 • verslo užsienio kalbą;
 • ekonomiką;
 • komunikaciją;
 • rinkodarą;
 • tarptautinio verslo organizavimą;
 • vadybą;
 • materialinių ir finansinių išteklių valdymą;
 • informacines komunikacines sistemas;
 • tarptautinę rinkodarą ir pardavimą (studijos anglų klb.);
 • tarptautinę rinkodarą ir pardavimą ar logistiką ar elektroninę prekybą (studijos lietuvių klb.).

Tarptautinio verslo studijų programos studentams siūlomas platus spektras laisvai pasirenkamųjų dalykų: italų kalba ir kultūra, rusų kalba ir kultūra, ispanų kalba ir kultūra, kinų kalba ir kultūra, vokiečių kalba ir kultūra (pažengusiems), prancūzų kalba, akademinė anglų kalba, gestų kalba, laisvalaikio ir renginių vadyba, lyderystė, kūrybiškumas, derybos, ryšiai su visuomene, verslininkystė, verslo simuliavimas, karjeros valdymas, mados verslas, medijų vadyba, scenos meno pagrindai, socialiniai tinklai ir kiti.

Praktikos:

 • profesinė (12 savaičių, 20 ECTS kred.);
 • baigiamoji (12 savaičių , 20 ECTS kred.).

Praktikų metu studentai susipažįsta su praktiniu verslo organizavimu tarptautinėje įmonėje, formuoja praktinius verslo įgūdžius, teorines žinias papildo praktine patirtimi. Praktikas studentai atlieka Lietuvos ir užsienio šalių įmonėse.

Studijos ir praktika užsienyje: tarptautinio verslo studijų programos studentams sudaromos sąlygos pagal ERASMUS studentų mainų programą studijuoti užsienio šalių aukštosiose mokyklose bei atlikti praktikas Europos šalių įmonėse.

Karjera ir studijų tęstinumas: studentai, baigę tarptautinio verslo studijų programą, galės dirbti Lietuvos ir užsienio tarptautinėse įmonėse. Tarptautinio verslo studijų programos absolventai studijas galės tęsti pagal universitetinių studijų programas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Studijų formos ir trukmė:

 • nuolatinės studijos – 3 metai;
 • ištęstinės studijos – 4 metai.

Studijuodami taip pat galėsite:

 • susitikti su verslo atstovais bei susipažinti su verslo kasdienybe ir iššūkiais;
 • dalyvauti Verslo vadybos fakultete organizuojamuose tradiciniuose reginiuose (,,Rinkodaros diena“, „Pasaulinė verslumo savaitė“ ir kt.);
 • dalyvauti ir gilinti žinias užsienio dėstytojų paskaitose;
 • užsiimti papildoma veikla pagal interesus dalyvaujant studentų mokslinės draugijos, studentų atstovybės, renginių asistentų grupės ar kt. veikloje.