Organizacijų vadyba

Studijų programa skirta visiems, norintiems valdyti žmogiškuosius išteklius, taikyti išmanios vadybos metodus ir šiuolaikinio administravimo principus, priimti tikslingus ir vertę kuriančius sprendimus.

  • Įgijama kvalifikacija – verslo vadybos profesinis bakalauras.
  • Studijų trukmė – 3 metai (nuolatinės arba nuolatinės-sesijinės studijos).
  • Galima studijuoti nuotoliniu būdu – iš bet kurios pasaulio šalies.
  • Praktiniai gebėjimai stiprinami 12 savaičių profesinės ir 12 savaičių baigiamosios praktikos metu. 
  • Galima vykti į daugelį užsienio valstybių studijoms (6 mėn.) arba praktikai atlikti (3 mėn.) pagal Erasmus+ programą.
  • Vykdomos mokomosios išvykos į verslo ir viešąsias organizacijas.
  • Sprendžiamos realios verslo ir viešojo sektoriaus problemos taikant „Kūrybinės aikštelės“ (angl. „Creative Platform“) metodiką.
  • Daug dėmesio komandiniam ir projektiniam darbui.
  • Absolventai dirba vadybininkais, personalo vadybininkais, klientų aptarnavimo specialistais, vadovauja personalo, projektų ar kitiems padaliniams, geba kurti nuosavą verslą.