Viešbučių ir restoranų verslas (lietuvių ir anglų k.)

Viešbučių ir restoranų verslo studijų programos tikslas – parengti svetingumo verslo specialistą, gebantį prisitaikyti prie kintančios verslo aplinkos, šiuolaikinių darbo rinkos reikalavimų, gebantį atlikti verslo situacijos analizę, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti viešbučių, restoranų ir jų padalinių veiklą, parinkti apgyvendinimą pagal svečių poreikius, organizuoti svečių aptarnavimą restoranuose ir baruose, užtikrinti veiklos kokybę, valdyti turimus materialinius ir finansinius išteklius, lietuvių ir užsienio kalbomis bendrauti su svečiais ir partneriais, valdyti pokyčius, įkurti svetingumo įmonę ir jai vadovauti.

Studijų formos ir trukmė:

  • nuolatinės – 3 metai (studijos lietuvių ar anglų kalba);
  • ištęstinės – 4 metai (studijos lietuvių kalba).

Studijuosite šiuos modulius: apgyvendinimo paslaugų valdymas, maitinimo paslaugų valdymas, svetingumo projektų valdymas, darnioji plėtra, socialinė verslo aplinka, ekonomika, komunikacija, verslo užsienio kalba (pima, antra), rinkodara, vadyba, įmonių materialinių ir finansinių išteklių valdymas.

Siekdami ugdyti gebėjimus pagal asmeninį pasirinkimą, papildomai galėsite studijuoti modulius:

Užsienio kalbą (rusų, italų, ispanų, kinų), kūrybiškumas, socialiniai tinklai, virtualiųjų valiutų rinka, korupcijos kontrolė ir prevencija, startuolių rinka, ženklų reikšmės komunikacijoje, vizualiniai sprendimai įmonei, laisvalaikio ir renginių organizavimas.

Praktikos:

  • profesinė (12 savaičių, 20 ECTS kred.);
  • baigiamoji (12 savaičių , 20 ECTS kred.).

Per 40 kreditų trunkančias svetingumo ir baigiamąją praktikas studentai susipažįsta su praktiniu svetingumo verslo organizavimu bei veiklos valdymo procesu konkrečioje įmonėje, formuoja praktinius verslo įgūdžius, teorines žinias papildo praktine patirtimi. Praktikas studentai atlieka socialinių partnerių bei kitose pažangiausiose svetingumo verslo įmonėse: viešbučiuose ir restoranuose.

Studijos ir praktika užsienyje:

Viešbučių ir restoranų verslo studijų programos studentams sudaromos sąlygos pagal ERASMUS studentų mainų programą studijuoti užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Pagal sudarytą sutartį studentai gali atlikti praktikas Europos svetingumo įmonėse: viešbučiuose ir restoranuose.

Baigus viešbučių restoranų verslo studijas įgysite verslo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir gausite verslo vadybos profesinio bakalauro diplomą.

Karjeros galimybės:

  • Galėsite dirbti vadybininkais įvairių tipų maitinimo, apgyvendinimo įmonėse ir jų kompleksuose.
  • Gebėsite organizuoti ir kontroliuoti viešbučių, restoranų ir jų padalinių veiklą, parinkti apgyvendinimą pagal svečių poreikius, organizuoti svečių aptarnavimą restoranuose ir baruose, užtikrinti veiklos kokybę, valdyti turimus materialinius ir finansinius išteklius, lietuvių ir užsienio kalbomis bendrauti su svečiais ir partneriais, valdyti pokyčius, įkurti svetingumo įmonę ir jai vadovauti. 2018 m. absolventų įsidarbinimo rodiklis 95%.

Studijų tęstinumas: Viešbučių ir restoranų verslo studijų programos absolventai studijas galės tęsti pagal universitetinių studijų programas.

Studijuodami Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete galėsite:

  • dalyvauti tradicinėje kasmetinėje rinkodaros idėjų mugėje „Rinkodaros diena“, kurios metu viešai pristatysite savo sukurtas originalias ir praktiškai pritaikomas svetingumo rinkodaros idėjas;
  • dalyvauti Lietuvos ir užsienio Verslo praktinio mokymo firmų mugėse, kurių metu galėsite pademonstruoti kūrybiškumą, verslumą, gebėjimą bendrauti;
  • savo energiją galėsite išlieti įsiliedami šokdami ir dainuodami ansamblyje „Voruta“ ir chore „Vaidilutės“;
  • dalyvauti fakulteto Studentų atstovybės, Studentų mokslinės draugijos, Renginių asistentų grupės veikloje, tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose;

ĮSITRAUK Į SVETINGIAUSIĄ VERSLĄ PASAULYJE!

Viešbučių ir restoranų verslo studijų programos pažangos ataskaita