Nuolatinės studijos

  • Tvarkaraštis/Timetable
  • Instrukciją, kaip peržiūrėti tvarkaraštį rasite čia / Instructions on how to view the timetable can be found here
  • Galimi paskaitų tvarkaraščių pakeitimai. Būkite dėmesingi ir nuolat sekite informaciją.

2023-2024 m. m. pavasario semestro nuolatinių studijų egzaminų/projektų gynimo tvarkaraščiai
1 kursas (9 sav.)
2 kursas (9 sav.)
2 kursas (6 sav.)
3 kursas (baigiamoji praktika)

2023-2024 spring semester Full-time studies exam/project defense Timetables
1st course (9 weeks)
2nd course (6 weeks)
3rd course (Final practice)

Dėstytojų konsultacijų tvarkaraštis/Timetable for lectures consultations

Akademinių skolų laikymo tvarkaraštis (1 etapas)/Timetable for retaking academic debts (1st period)

Akademinių skolų laikymo tvarkaraštis (2 etapas baigiamųjų kursų studentams)/Timetable for retaking academic debts (2nd period for final year students)