Nuolatinės studijos

  • Tvarkaraštis/Timetable
  • Instrukciją, kaip peržiūrėti tvarkaraštį rasite čia / Instructions on how to view the timetable can be found here
  • Galimi paskaitų tvarkaraščių pakeitimai. Būkite dėmesingi ir nuolat sekite informaciją.

2023-2024 m. m. rudens semestro nuolatinių studijų egzaminų/projektų gynimo tvarkaraščiai
LPD 2 (bendrieji) moduliai

1 kursas 9 sav. moduliai
2 kursas 9 sav. moduliai
3 kursas 9 sav. moduliai

2023-2024 autumn semester Full-time studies exam/project defense Timetables
FES 2 (general) module
CI22E_PT group

Exam/Project Defence Timetable

Dėstytojų konsultacijų tvarkaraštis/Timetable for lectures consultations

Akademinių skolų laikymo tvarkaraštis/Timetable for retaking academic debts