Nuolatinės studijos

Tvarkaraštis

Timetable

Patalpinti 2021-2022 m. m. pavasario semestro nuolatinių ir nuolatinių (sesijinių) studijų preliminarūs tvarkaraščiai. Galimi nežymūs keitimai.


2021-2022 m. m. laisvai pasirenkamųjų dalykų tvarkaraštis / Timetable of optional modules

Akademinių skolų laikymo tvarkaraštis / Timetable for retaking academic debts

2021-2022 m. m. nuolatinių studijų egzaminų (projektų gynimo) tvarkaraščiai:

1 kursas
2 kursas
2 kursas (profesinės praktikos gynimas)
3 kursas
Exams Timetable

2021-2022 m. m. nuolatinių (sesijinių) studijų egzaminų (projektų gynimo) tvarkaraščiai:

1 kursas
2 kursas