Nuolatinės studijos

  • Tvarkaraštis/Timetable
  • Instrukciją, kaip peržiūrėti tvarkaraštį rasite čia / Instructions on how to view the timetable can be found here
  • Galimi paskaitų tvarkaraščių pakeitimai. Būkite dėmesingi ir nuolat sekite informaciją.

2023-2024 m. m. pavasario semestro nuolatinių studijų egzaminų/projektų gynimo tvarkaraščiai
1 kursas (16 ir 9 sav.)
2 kursas (16 ir 9 sav.)
2 kursas (profesinė praktika)

2023-2024 spring semester Full-time studies exam/project defense Timetables
1st course (16 and 9 weeks)
2nd course (Professional practice)

Dėstytojų konsultacijų tvarkaraštis/Timetable for lectures consultations